Oppdrettsnæringa og villfiskere har i årevis krangla om hvor lakselusen kommer fra. Oppdrettsnæringa har hevdet at den hovedsakelig bæres av villfisk, og at dette er grunnen til at mange oppdrettslaks smittes med sykdommen igjen flere ganger, gjerne kort tid etter avlusing.

Nå har NTNU-forskere i Ålesund funnet ut at det er feil, skriver Dagens Næringsliv. I stedet gir forskerne villfiskerfraksjonen en seier.

Kommer fra oppdrett

Konklusjonen deres er klar: oppdrettsanleggene er primærsmittekilde.

De har undersøkt lakselus både hos vill fisk og oppdrettsfisk, og funnet ut at genvarianten som gjør lakselusen resistent mot lusemiddel, er like vanlig hos villfisk som oppdrettsfisk i områder med mye oppdrett.

I områder uten mye oppdrett, er ikke denne mutasjonen like vanlig. Dermed kommer resistensen fra anleggene, er konklusjonen.

– Den eneste gode forklaringen på dette er at oppdrettsfisk over tid har vært den dominerende kilden til lusesmitte i områder med mye oppdrett. Dersom mesteparten av lusene hadde kommet fra villfisk i disse områdene, hadde vi ikke sett en så høy frekvens av den resistente genmutasjonen hos lus fra villfisk, sier forsker Kevin Glover fra Havforskingsinstituttet til avisa. Han leder også et lakselusprosjekt ved universitetet i Bergen.

Ikke mulig å bli kvitt

Funnene viser også at det ikke hjelper å brakklegge vann en stund før man setter ut ny laks. Villaksen i området har allerede blitt smittet med den resistente varianten av lusa, så oppdrettsfisken vil igjen få utbrudd med resistente lus kort tid etter innsett.

Glover sier de har sett på flere sprøytemidler, og funnet samme resistensmønster for de forskjellige.

Nå er man kommet dit at det ikke er mulig å bli kvitt den resistense lusa, tror han. Glover anbefaler likevel brakklegging i perioder for å skape mindre grobunn for lusa ettersom det er færre verter.