Det skriver Sortland kommune på sine nettsider.

Fortsatt gjenstår rensing av ledningen før den blir satt i drift. Gjenstående oppryddingsarbeider er også planlagt fullført i løpet av høsten og vinteren.

Det ble i 2022 lagt 250 meter ny ledning mellom renseanlegget og Storvatnet. Tidligere i høst skrev vi at denne ledningen da var gravd ned i terrenget.

Nå er altså de 400 meterne av inntaksledningen som skal ligge ute i Storvatnet også kommet på plass. Kommunen brukte dykkere for å senke ledningen til riktig posisjon.

I sommer skrev VOL at Sortland kommune vurderte vannrestriksjoner for innbyggerne i kommunen.

Ikke på grunn av lav vannstand i drikkevannskilden Storvatnet, men fordi inntaksrøret da ikke var lagt langt nok ned i Storvatnet. Dette arbeidet var planlagt ferdigstilt etter sommeren, og det er dette kommunen nå har gjort.