Fabrikken skal ha en kapasitet på 110.000 tonn fiskefôr i året. Det er omtrent halvparten av fabrikken i Øksnes, som i fjor produserte rundt 200.000 tonn.

– I 2016 åpnet vi en fabrikk i Tyrkia og i år står vår andre fabrikk i Kina ferdig. I tillegg har vi utvidet kapasiteten i Norge. I 2019 planlegger vi å åpne en fôrfabrikk i Australia med støtte fra eksisterende fabrikker, tekniske eksperter og BioMars globale FoU-avdeling. Som konsern er målet vårt å oppfylle vekstambisjonene i vår strategi om å være en uavhengig leverandør av førsteklasses fôr med en høy grad av globalt samarbeid, forklarer konsernsjef i BioMar Group, Carlos Diaz.

Samarbeid

Selskapet melder at man samarbeider med den lokale delstatsregjeringen med å utarbeide grunnlaget for å få prosjektet godkjent.

– Målet er å kunne betjene kunder, være fleksibel lokalt med et solid grunnlag i global produktutvikling og teknisk erfaring innenfor arter som laks, ørret og yellowtail kingfish, heter det i pressemeldingen.

En av fem

BioMar har fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Costa Rica og Kina.

– Omkring én av fem oppdrettsfisk i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til cirka 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter, melder BioMar Group på sine nettsider.

Selskapet eies 100 prosent av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.