ØTLs Jørn Martinussen lurte på hvorfor det ikke ble tatt tak i situasjonen på et tidligere tidspunkt.

Flere politikere i Øksnes har reagert på at de ikke har blitt informert om den krevende situasjonen ved legekontoret. Etter oppslag i lokalmediene har de selv bedt om informasjon, og krevd at saken skulle bli satt på dagsorden i partssammensatt utvalg.

Onsdag møttes utvalget, som behandler saker som gjelder kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Uheldig

Politikerne var kritiske til at saken ikke har blitt tatt tak i på et tidligere tidspunkt, men berømmet fungerende rådmann for innsatsen hun har lagt ned de siste ukene.

– Vi har ikke blitt gjort kjent med denne situasjonen tidligere, før den dukket opp i mediene, sa Sps John Danielsen.

– Prosessen har vært dårlig. Situasjonen har vedvart over lang tid, og vi blir informert i tolvte time – etter at én av legene har sagt opp. Likevel vil jeg berømme Elise (Gustavsen red.anm.) for at hun tok tak i saken. Men hadde vi sett dette resultatet om ikke det hadde vært et slikt engasjement i saken og trykk fra politikerne, spurte ØTLs Jørn Martinussen.

– Jeg stiller meg bak Jørn, det er uheldig at vi har kommet så lang før det ble grepet tak i ting, og kanskje burde jeg vært informert tidligere. Dette må vi ta lærdom av, sa ordfører Karianne Bråthen.

Hvorfor det ikke ble tatt tak i saken tidligere ble ikke besvart i møtet. VOL har heller ikke lyktes i å få en kommentar fra rådmannen verken før eller etter møtet.

Kommuneadministrasjonen har i høst vært i en krevende situasjon etter at man ble enig med rådmann Just Hjalmar Johansen om at han skulle fratre sin stilling. Gustavsen, som egentlig er kommunalsjef for helse og sosial, har siden fungert i hans stilling, mens enhetsleder for hjemmesykepleien har fungert som kommunalsjef.

Skal holdes orientert

Det ble i møtet diskutert om saken var en personalsak eller en sak for politikerne, og om hvor involvert politikerne skal være i det videre arbeidet med å gjøre endringer i strukturen ved legekontoret.

Det ble i møtet gjort vedtak om at utvalget skal holdes fortløpende orientert om prosessen som de nå skal i gang med, med mål om å legge til rette for at dyktige fastleger skal bli i Øksnes.