Som VOL har skrevet om den siste uka, har Øksnes hatt en krevende legesituasjon, som har engasjert både folk og politikere.

Fastlege Tamas Illes har sagt opp sin stilling, og man risikerte at hans kone, som også er lege i Øksnes, sa opp, dersom det ble aktuelt for familien å flytte fra kommunen. Én lege var også langtidssykemeldt. Ifølge rådmannen har saken handlet om stort arbeidspress på legene.

Må gjøre endringer

Kommunen får nå mulighet til å rette opp i forholdene. I en pressemelding tirsdag morgen skriver fungerende rådmann Elise Gustavsen at de har forhandlet frem en avtale med legene.

– Mandag ettermiddag lyktes vi i å få til en avtale, som gir kommunen frist til å få utbedret strukturen ved legekontoret i løpet av 2017. Denne avtalen medfører at vi får beholde dyktige leger i kommunen, også legen som har sagt opp, og vi får et legekontor som i løpet av 2017 skal gjennomgå en strukturering som tar for seg arbeidsfordeling, vaktordning, beredskap, utforming av prosedyrer, med mer, sier Gustavsen i pressemeldingen.

Burde grepet inn tidligere

Fungerende rådmann sa til VOL før helga at saken har handlet om den totale arbeidsbelastningen på legene. I pressemeldingen tirsdag innrømmer rådmannen at situasjonen har gått for langt før det ble tatt grep.

– Øksnes legekontor har de siste år hatt utfordringer med rekruttering av leger noe som har medført ustabil bemanning og til tider underbemanning. Dette har medført ekstraordinær arbeidsmengde for våre leger, og situasjonen har gått litt for langt før vi fikk planlagt en kursendring, sier Gustavsen.

Tilfreds

Hun legger til at administrasjonen i kommunen de siste ukene har hatt en konstruktiv dialog med legene om hva som skal til for å forbedre arbeidsforholdene.

– Vi er svært tilfreds med å få på plass en avtale med legene som vurderte flytting, og føler oss sikre på at vi med strukturelle grep kan få til de endringene vi trenger ved Øksnes legekontor. Administrasjonen vil sammen med ansatte ved legekontoret bidra i en slik prosess, og vi har tro på at endringene vil være til det beste både for legene, de øvrige ansatte ved legekontoret og tjenestene til befolkningen.