– Jeg fikk beskjed etter ferien om at dette var gjennomført, og for oss gir dette store konsekvenser. I Øksnes har vi mellom 300 og 400 fremmedarbeidere hvert år. Den en unødvendig den tida som går til å reise til Svolvær for å registrere seg, sier Øksnes-ordfører Karianne Bråthen.

Hun har også blitt kontaktet av Hålogaland landbrukstjeneste, som har utenlandske arbeidere som avløsere og dermed opplever utfordringene på kroppen, og også Jobzone har tatt kontakt.

Betydelig

– Vi skal ha et møte i Øksnes med dette som tema, det har landbrukssamarbeidet meldt seg og Jobzone, sier Bråthen, som også inviterte andre kommuner som ønsker det til å bli med på møtet som blir 12. oktober.

– Jeg synes det er veldig bra om vi tar dette sammen, og setter fokus på dette med arbeidsinnvandring, fordi for oss et dette betydelig, sier hun.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik var det som tok opp saken i Vesterålen regionråd, etter å ta fått en interpellasjon til kommunestyret med spørsmål om politiets behandling av utlendingssaker.

– Poenget er at politiet har omorganisert utlendingstjenesten, det gjelder ikke bare flyktninger men også gjestearbeidere som kommer til kommunen. I dag må disse reise til Svolvær, der de har sentralisert seg, eller Bodø. Det har konsekvenser både for tjenesten og for enkeltmennesker, sier Solsvik.

– Var ille før og verre nå

Han tilføyer at det også kan få konsekvenser for kommuners vilje til å være positiv når det oppstår et behov for å ta imot flyktninger, selv om situasjonen i dag ikke er som i 2015.

– Jeg synes dette er et godt eksempel på manglende sammenheng i det staten gjør av sentralisering, og behovet. Det er 15 timers reise til flyktningkontoret for å få gjort en ting som tar et par minutter. Derfor oppfordrer vi fylkeskommunen til å bidra til at den tjenesten blir vesentlig mer desentralisert, sier Solsvik.

Han legger til at det er ingen tvil om at sentraliseringen er mer effektiv for politiregionen. Men ikke for brukerne av tjenesten.

– Det var i grunnen ille nok når det var sentralisert til Sortland. Alt for tungvint. Og nå er det hakket verre, når man må til Svolvær, sier Jonni Solsvik.

Rammer hardt

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo har også fått henvendelse fra Jobzone, som er fortvilet over at politiet har flyttet på tjenestetilbudet.

– For dem er dette en viktig funksjon, som rammer hardt både enkeltpersoner og næringer. Jobzone bemanner med utenlandsk arbeidskraft innen både fiskeri og byggnæring, sier Bjørkmo.

– Jeg tenker det går an å si at næringslivet er avhengig av dette. Trøkket på denne saken må komme fra oss, og det på løftes over politimesternivå. For hva er det direktoratet og departementet tillater rammer kommunene, sier han syrlig.

Regionrådet ble enige om en uttalelse, som skal sendes både til fylkestinget, fylkesrådet, KS og politimesteren i Nordland, samt Lofotrådet.

– Vi er enige om at vi må mobilisere rundt dette så mye vi kan, konkluderer Solsvik.