– Jeg vil påpeke at dagens ambulanseplan ble vedtatt før jeg gikk inn i styret. Men at slike ting skjer er svært beklagelig og det er noe jeg og styret vil se nærmere på, understreker Enoksen overfor VOL.

Samtidig understreker Enoksen at såkalte samtidighetskonflikter kan være vanskelig å unngå.

– At det oppstår situasjoner der flere trenger ambulanse samtidig, kan også forekomme om det er to eller tre ambulanser i tjeneste samtidig. Man vet aldri hvor mange hendelser som inntrer samtidig, understreker styrelederen.

Enoksen sier at han skal, sammen med styret, se nærmere på ambulanseberedskapen.

– Dette er en situasjon jeg kommer til å følge nøye med på. Som sagt er det veldig beklagelig at det skjer. Selv om Nordlandssykehuset har et budsjett å forholde seg til, skal det ikke være slik at det går ut over liv og helse, slår Enoksen fast.