Nordlandssykehuset vedtok i desember 2015 ny ambulanseplan til massiv motstand fra Vesterålen. Planen innebar at én ambulanse på Sortland skulle tas ut av drift.

Fra nyttår ble planen iverksatt og én ambulanse ble parkert. Etter et par uker med den nye situasjonen forteller tillitsvalgt i Delta, Yngve Jakobsen, at det allerede har vært flere uheldige hendelser.

– Den flaksen Nordlandssykehuset har hatt til nå, den varer ikke evig, sier Jakobsen til VOL.

Denne uka har det vært en rekke blålyshendelser i regionen, blant annet flere trafikkulykker. Jakobsen legger ikke skjul på at den siste uka har vært hektisk, med samtidighetskonflikter hvor pasienter har måttet vente på ambulansen.

Les Nordlandssykehusets tilsvar her.

Belastning på personellet

Jakobsen sier de ansatte i ambulansetjenesten føler på en stor belastning.

– Vi som personell har den siste tida følt på en annen hverdag. Vi føler veldig på en frykt for å ikke strekke til, og går med en uro i oss for at vi ikke skal kunne hjelpe folk, sier han og legger til:

– Vi gjør så godt vi kan med de ressursene vi har. Når vi kommer sent ut til pasientene er det vi som får kjeft, ikke ledelsen i Nordlandssykehuset i Bodø.

Avhengig hjelp fra andre

Den ekstra ambulansen Sortland til nå har hatt – har ifølge Jakobsen vært til god hjelp i nabokommunene når deres ambulanser har vært ute på oppdrag. Nå er situasjonen snudd om, og det er de andre kommunene som må hjelpe til i Sortland.

– Vi har berget oss på at Øksnes og Hadsel har bidratt hos oss. Vi er helt avhengig av at nabokommunene hjelper til med å dekke Sortland, men når de gjør det, er de uten beredskap i sine kommuner. Har vi ved disse situasjonene fått en hendelse til, vet jeg ikke hvordan det ville gått, sier han.

– Dette er gamling med liv og helse på høyt nivå. Det er ikke greit. Det har vi sagt lenge uten at noen hører på oss, legger Jakobsen til.

– Er det mulig å få Nordlandssykehuset til å snu i denne saken, tror du?

– Det er vanskelig å si. Prehospital klinikk er ikke prioritert ved Nordlandssykehuset, slik vi ser det. Det bygges ned, og da er det paradoksalt at de bygger opp ved UNN. Vi håper at Helse Nord er såpass voksne at de skjærer gjennom med tanke på responstidskrav. Denne ballen Helse Nord ta, sier Jakobsen.