Bakgrunn: Flere tannklinikker kan ryke

Det er flere ledige stillinger ved de offentlige tannlegekontorene i Sortland, Bø, Øksnes og Risøyhamn. Tannhelsesjef i Nordland Fylkeskommune, Hanne Giæver, sier det er ute utlysninger ved flere av kontorene, mens det vurderes i andre.

Giæver sier at det er lyst ut stillinger i Sortland og Øksnes, men at de avventer i Risøyhamn og Bø.

– Alle stillinger som blir ledige må vurderes før de lyses ut. Vi må lage et notat på det og det skal godkjennes før ulike beslutninger tas, sier hun til VOL.

– Strukturen for tannlegekontorene skal behandles igjen politisk i Nordland Fylkesting i oktober. Venter dere med ansettelser i Bø og Risøyhamn til etter dette er avgjort politisk?

– Det har ikke noe med det å gjøre. Det har med dagens situasjon ut fra antall pasienter og hvor stor belastning det er for enkelte å dra til et tannlegekontor en annen plass i Vesterålen. Vi ser på kapasiteten og bemanningen på naboklinikkene. Det går på kapasiteten totalt i Vesterålen, sier Giæver.

Usikker på varighet

– Hvor lenge skal dere vurdere i Bø og Risøyhamn før dere ansetter eller ikke ansetter?

– Det er vanskelig å si. Det er ikke noen lang prosess, men når vi får landa den, tør jeg ikke fastslå nå.

Det er i dag tre personer ansatt i Bø og to i Risøyhamn. De er ikke inne i fulle stillinger.

– Det som nå gjøres, en kan bli tilgitt å tro at det har noe med strukturelle endringer å gjøre?

– Dette med struktur har ikke jeg noe med å gjøre. Det er et politisk henliggende. Vi driver tjenesten ut fra de rammene vi har til enhver tid, sier Giæver.

Bred tjeneste

Tannhelsetjenesten i Nordland har ansvar for at prioriterte grupper får tilbud om tannhelsetjenester. Det som er prioriterte grupper er barn og unge fra 0-20 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie. I tillegg er psykiatriske pasienter med regelmessig behandlingstilbud gjennom lokalt eller kommunalt behandlingsapparat, rusmisbrukere og innsatte i fengsel prioritert.

Tannhelsetjenesten i Nordland omfatter 49 hovedtannklinikker og 16 bitannklinikker, fra Bindal i sør til Andøy i nord. I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og tjenesten er dermed den mest desentraliserte tjeneste i fylkeskommunen.

I region nord som omfatter Ofoten og Vesterålen er det 17 tannklinikker, og mot slutten av fjoråret ble det en het debatt rundt struktur, etter at det i første omgang var foreslått å legge ned tilbud, blant annet Risøyhamn sør i Andøy. Også Straume tannklinikk i Bø var blant dem som ble nevnt.