– Da vi inngikk samarbeidsavtale med Vågan sa vi at vi skulle ønske vi kunne inngått en avtale med andre i Vesterålen, men det har ikke vært enighet i Vesterålen. Jeg tenker det har vært lagt opp et bredt løp fra sekreteriatet som har jobbet med å utrede et olje- og miljøvernsenter. Derfor har det i Vesterålen tidlig vært enighet om at vi skulle nevne alle relevante miljø. Det har Vesterålen Regionråd gjort og i Hadsel og Vågan sitt forslag ligger det også listet opp miljøer i Vesterålen som er relevante.

– Vi har vært tydelig hele tiden. Det har vært et arbeid som har vært jobbet med i Hadsel siden før det kom opp i regjeringen i det hele tatt. Vi mener lokasjon er avgjørende. Om en ikke har nok areal, strandsone å trene i, så begrenser det hva innholdet kan være. På Fiskebøl er det heller ikke i konflikt med andre miljøer.

Kampen om oljevernsenter i Vesterålen fortsetter: Solsvik ikke stresset av opprettelsen av oljevernbase i Hadsel Andøyordfører Jonni Helge Solsvik blir ikke stressa av at Hadsel kommune har gått sammen med Bømyr Eiendom og Norsea Group for opprettelsen av Love Miljøbase. – Fornøyd

Aasvik var godt fornøyd etter vedtaket.