Før helga gjorde Sp og Ap det klart at de ønsker en orientering om skolesaka på Sandnes under formannskapsmøtet førstkommende torsdag.

Nå vil FAU være med i møtet.

– Vi foreldre er gjort kjent via media at posisjonspartiene ønsker orientering omkring «skolesaka» av rådmann ved førstkommende formannskapsmøte. Vi ønsker at leder for Foreldregruppa, FAU ved Sandnes skole også blir innkalt til møtet, og at hun får orientere omkring saka, fra elevenes og foreldrenes perspektiv, skriver forelder Terje Nikolaisen i en henvendelse som har gått til ordfører og varaordfører i Hadsel.

– Det et tydelig at kommunens administrative ledelse og foreldre opplever saken forskjellig, det er derfor viktig at begge parter blir hørt, mener han.

Det er Veronica Vangen Evensen som er FAU-leder på Sandnes.

Ordfører Siv Aasvik (Ap) svarer følgende på utfordringen:– Dersom lederen av FAU ønsker å delta som tilhører på møtet er hun velkommen til det. Vi har mange saker på dagsorden , slik at lederen av FAU kan få 10 minutter til å orientere formannskapet i tilknytning til rådmannens orientering. Hun kan ta kontakt direkte med meg for avtale om tidspunkt, skriver Aasvik i en melding.