– Lødingen kommune er veldig profesjonell å samarbeide med, og lokalbefolkningen har vært veldig åpen, så dette er utrolig trist, sier konserndirektør i Hero Norge, Vidar Torheim ifølge Bladet Vesterålen.

Utlendingsdirektoratet har tidligere varslet at 7000 mottaksplasser skal legges ned på landsbasis. I første omgang er det avgjort at det skal legges ned 3800 plasser.

Ordinærmottaket i Lødingen legges ned, mens mottaket for enslige mindreårige består.

– Dette har 150 plasser og representerer en betydelig arbeidsplass i Lødingen, sier ordfører Atle Andersen til Harstad Tidende.

Rudi Helmersen i FpU: - Jubler over nedleggelse av asylmottak i Lødingen FpU-mann Rudi Helmersen jubler over at UDI legger ned asylmottaket i Lødingen. Ringvirkninger

– Det betyr mye for kommunen, for eksempel lærerstillinger i voksenopplæringa og ekstrastillinger i helsesektoren. Det er også snakk om enorme ringvirkninger i samfunnet ellers, i den forstand at mottaket har kjøpt mye varer og tjenester, samt at beboerne jo handler i Lødingen.

Kommunen jobber nå med tiltak.

– Det handler om hvilke tiltak vi i kommunen må gjøre, blant annet med hensyn til justering i organisasjonen og budsjetter. Vi har for eksempel får et vertskommunetilskudd som nå faller bort, sier ordføreren.

Rekordfå asylsøkere kom til landet Ikke siden én enkelt måned siden våren 1991 har så få asylsøkere kommet til Norge i én måned. Ingen varsel

Skeie reagerer ifølge avisa at det ikke kom noe forvarsel.  Beskjeden kom ifølge rådmannen samtidig som beskjeden kom til operatøren av mottaket.

Det er foreløpig uklart hvor mange ansatte som blir berørt.