Pøbelgran er en samlebetegnelse på all gran som er plantet utenfor sitt naturlige utbredelsesområde i Norge. I praksis vil det si utplantet utenlandsk gran, og norsk gran plantet på Vestlandet og nord for Saltfjellet.

– Disse sprer seg helt ukontrollert i norsk natur og er en stor trussel mot biologisk mangfold. Sitkagran og vrifuru er eksempler på arter som er svartelistet av Artsdatabanken, de utgjør en høy økologisk risiko, sier Geir Jørgensen i Naturvernforbundet i en epost til VOL.

Sprer seg raskt

Fra 1950-tallet og utover har det foregått nasjonal statsstøttet planting av trær over hele Norge. Dette har ført til et tett skogdekke mange steder langs kysten, som naturvernere mener fortrenger den opprinnelige naturen.

– I tillegg er mange av trærne som ble plantet ut utenlandske treslag med stor spredningsevne. Resultatet er enorme mengder med små trær som vokser opp utenfor plantefeltene og fortrenger artene som vokser der naturlig, mange av dem sjeldne og truede.

Nasjonalt

Det hele er en del av en nasjonal dugnad for å begrense spredning av pøbelgran, og bak arrangementet står Norsk Botanisk Forening, SAbima og WWF Verdens Naturfond, i tillegg til Naturvernforbundet.

– Vi er med på å sette fokus på spredning av fremmede og svartelistede arter og minimere trusselen for sårbare arter og naturområder.

Anmeldt i fjor

Naturvernforbundet arrangerte også i fjor en lignende dugnad.

I slutten av september i fjor ble mengder med lutzgran, plantet i 2015 på Råvoll i Hadsel, fjernet uten tillatelse. Da anmeldte Salten Skogselskap, som eier eiendommen, Naturvernforbudet. Dette for oppfordring til ulovlig fjerning av granplanter.

– Det er helt uakseptabel at noen tar seg til rette på denne måten når tilplantingen er godkjent av Fylkesmannen på bakgrunn av foryngelsesplikten. Det er for galt at skogeiere som forsøker å skape verdier for samfunnet nærmest blir rettsløse. I tillegg er det sløsing med offentlige- og selskapets egne midler, skrev Salten skogselskap i anmeldelsen, som i fjor ble sendt med kopi til VOL.