Dette skriver Nordlys og iTromsø i dag. Det var Nordlys som omtalte saken først.

I mars i 2016 omkom Martine Heika (52) da bilen hun satt i traff et vogntog på E8 ved Hundbergan i Troms. En ung, kvinnelig vogntogsjåfør fra Sortland ble tiltalt for blant annet uaktsomt drap, og måtte møte i Nord-Troms tingrett i starten av mai 2017. Her ble hun frifunnet.

9. februar i år ble hun imidlertid dømt etter tiltale i Frostating lagmannsrett til 90 dagers fengsel. Hun fikk også kjøreforbud i tre år og måtte betale oppreisning til etterlatte etter Hilde Martine Heika (52) som omkom.

Sjåførlærlingen anket saken til Høysterett, som konkluderer med at anken ikke fører frem.

– Etter ankeutvalgets syn har lagmannsrettens flertall vektlagt det forhold at A var ung og uerfaren på riktig måte. Det er riktig lovforståelse at selv om hun var ung, og selv om arbeidsgiveren kan bebreides, fritar ikke dette føreren for ansvar for at kjøringen gjennomføres på en forsvarlig måte, skriver Høyesterett i beslutningen, og fortsetter:

– Det er heller ingen feil ved lagmannsrettens lovanvendelse eller saksbehandling at retten ikke har tatt fullstendig stilling til hvilke feil som ble gjort under kjøringen og som førte til ulykken. Det er tilstrekkelig at rettens flertall har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at den eller de feilene som førte til ulykken, uansett skyldtes en markert grad av uaktsomhet fra tiltaltes side.

Dommen i lagmannsretten vakte stor oppsikt og det ble på kort samlet inn 100.000 kroner til kvinnen.

– Det er mange som er forbannet over dommen mot henne. Det er noe alvorlig galt med systemet når en lærling kan havne i et sånt uføre som hun har havnet i her, sa Per Aslak Luuso, initiativtakeren bak innsamlingsaksjonen, til iTromsø i februar.