Saken gjelder selvsagt den landsatte "Finnmarken", som ble heist på land i 1999. Siden har den i stor grad vært utsatt for vær og vind, mens man har ventet på at skipet skal få et vernebygg.

For få dager siden ble det kjent at det er stor avstand mellom det beløpet Museum Nord har behov for å sikre penger til vernebygg og nytt museum for Hurtigruten, og de pengene kommunen har satt av.

Orienterte fra møte

Onsdag møttes ordfører Siv Aasvik (Ap) fra Hadsel fylkesråd for kultur og Museum Nord til drøftingsmøte. Aasvik orienterte politikerne om hva hun har sagt på møtet.

Det er at Hadsel kommune legger tidligere vedtatte forutsetninger til grunn, skissert i søknad om vernebygg til stat og fylkeskommune. Dersom forhandlingene med Museum Nord krever investeringer ut over søknadsbeløpet må kommunen søke ekstern finansiering.

Gode leieavtaler

I et enstemmig vedtak i formannskapet sier politikerne i Hadsel at man ønsker snarlig bygging av vernebygget for "Finnmarken" i henhold til søknaden, og ser frem til god dialog med Musuem Nord for å komme i mål med dette.

- Hadsel kommune vil i neste fase i samarbeid med Museum Nord til å søke midler til nytt museum som skal inn i trenkantbygget.

- I en overgangsfase etter at vernebygget er realisert vil kommunen legge til rette for at Museum Nord får gode leieavtaler i påvente av realisering av nytt museum. En slik overgangsordning bør ikke vare over fem år, mener politikerne. Hadsel kommune vil også i samarbeid med Museum Nord bidra til å gå i dialog med offentlige og private aktører som kan bidra med drift og investering i det nye museet, mener politikerne.

Det er i Hadsel opprettet et politisk utvalg som skal gå i direkte forhandlinger med Museum Nord og Nordland fylkeskommune. Utvalget består av ordfører Siv Aasvik (Ap), Kurt Jenssen (Sp) og Arne Ivar Mikalsen (V). Forhandlingsresultatet skal legges frem i kommunestyret.