Det har vært store utfordringer i forkant av tirsdagens kontraktsinngåelse, med både naboprotester, reguleringsplan-diskusjoner og innspill fra Hadsel kommune til fylkeskommunen om å ikke godkjenne etableringen.

Sist uke ble reguleringsplanen for området vedtatt i kommunestyret i Sortland, og utbygger Sortland Handelseiendom AS kunne dermed sluttføre kontraktsforhandlingene med Karstein Kristiansen Entreprenør AS (KKE) om byggingen.

– En årsomsetning

– Vi har jobbet med dette prosjektet i fem måneder, sier daglig leder Kjetil Rønning Hansen i KKE. Han opplyser at de i denne perioden har vært eneste entreprenør inne til forhandlinger med Sortland Handelseiendom.

– Vi har jobbet etter et såkalt «Åpen bok-prinsipp», som betyr at vi spiller med åpne tall mot byggherren og deres budsjetter slik at vi sammen finner løsninger som begge er fornøyd med, forklarer Rønning Hansen. Han vil ikke si noe om den eksakte kontraktsummen, men legger ikke skjul på at kontrakten betyr mye for firmaet.

– Vi snakker om ei årsomsetning for oss i økonomisk omfang, sier han. Ifølge regnskapene har årsomsetningen til KKE de siste to årene vært i overkant av 42 millioner kroner.

6.000 kvadratmeter

Det er et stort bygg KKE nå skal gå i gang med på Strandskogjordet sør for Sortland sentrum. Det skal bygges et næringsbygg som skal huse et byggevarehus med butikklokaler på 2300 kvadratmeter, et varelager på 1200 kvadratmeter og et kaldlager på 1000 kvadratmeter. I tillegg blir det en dagligvarebutikk på 1500 kvadratmeter. Totalt blir bygget på 6000 kvadratmeter. For å sammenligne størrelsen med noe, så er Europrisbygget Karstein Kristiansen tidligere i år bygget på Andenes på 1200 kvadratmeter.

– Det blir like stort som fem Europris-bygg og det er det største prosjektet i areal vi har hatt totalentreprise på, sier Rønning Hansen. Han opplyser at de selv skal gjøre betong og trearbeidene på bygget.

– Vi skal ha inn underentreprenør som skal sette opp selve stålkonstruksjonen, før vi selv står for innredningen av bygget, sier Rønning Hansen.

Jakter dyktige fagfolk

Med den nye kontrakten og allerede inngåtte kontrakter, så har KKE sysselsatt store deler av bedriftens arbeidsstokk i et års tid fremover.

– 10 til 15 ansatte vil være engasjert i egenproduksjon i forbindelse med Coop-bygget på Sortland, i tillegg til prosjekt- og byggeplassledelse, sier Rønning Hansen. Storkontrakten gjør også at de er på jakt etter fagfolk.

– Vi er på konstant jakt etter dyktige fagfolk, og da spesielt betongarbeidere og snekkere, sier Rønning Hansen. Onsdag var de i møter med underentreprenør som skal utføre grunnarbeidene på tomta.

– Hvis de samtalen går greit så blir første spadetak tatt allerede torsdag denne uken, sier Rønning Hansen.

Tirsdag underskrev Karstein Kristiansen Entreprenør AS og Sortland Handelseiendom AS kontrakt om bygging av et 6000 kvadratmeter stort bygg som skal leies ut til Coop på Sortland. Foto: Tegning: Odin Prosjektering AS