Politiets innsatsleder Jørn Karlsen er i ferd med å legge det videre løpet for søk etter savnede Truls Henrik Johansen (23).

– Det blir både strandsøk og søk i havet i området Børøya. I strandsøkene vil det bli med de samme ressursene som vi har gjort, med bruk av mannskap fra hjelpekorps og mannskaper fra Norske redningshunder. Søkene blir planlagt i løpet av dagen, og hvis vi får det til blir det lørdag-søndag vi skal få avsluttet de strandsøkene vi har planlagt, sier Karlsen.

Oppmøtested for de frivillige blir et sted i Øksnes, det blir ikke tatt utgangspunkt fra Kråkberget som sist.

Får beskjed innen kort tid

– I tillegg er det en prosess, vi må være sikre på at vi har det rette verktøyet, at vi kan sette en strek for området Børøya, sier han.

NB: VOL har fått flere henvendelser på navnet på Børøya i Øksnes. Vi vet den kalles både Børøya og Børrøya på folkemunne, men vi går i vår navngiving ut fra det Statens Kartverk bruker, nemlig Børøya. Dette til opplysning.

Dette jobbes det med, SEAO-kontakten (Søk Etter Antatt Omkommet, journ.anm) er i staben i politidistriktet i Bodø, og er den som tar avgjørelsene.

– Vi må finne rett verktøy vi skal bruke, om det blir skanning eller hva det blir, det får vi beskjed om innen kort tid. Det er en logistikk i det hele, om det blir båt fra Trondheim vil det ta noen dager før vi har den her oppe, sier Karlsen.

Innsatsleder Jørn Karlsen. Foto: Tone M. Sørensen

Han tilføyer at man har en veldig god dialog med stabssjef og SEAO-kontakt i Bodø, og de har ikke fått noen begrensninger når det gjelder mannskap.

– Vi savner fortsatt Truls og vi kjører på med de planene vi har, sier innsatslederen.

Ferdig i løpet av helga

Under forrige strandsøk var det hjelpekorps fra hele regionen i sving. Politiet sender en bestilling til lederen for hjelpekorps i Øksnes, deretter stiller de med mannskaper, og det kan bli som under forrige søk, med frivillige fra flere kommuner.

– Vi har akkurat hatt planleggingsmøte, vi har et håp om at vi innen søndag har ferdigstilt strandsøkene. Siden det er frivillige er det greit å bruke lørdag og søndag, det kan bli fredag også. Målet er at vi i løpet av helga har ferdigstilt strandsøkene, sier han.

– Er det aktuelt å leie inn «Viljar»?

– De er en ressurs, vi har spilt det inn til de som er ansvarlig i Bodø, slik at de vet om han og vurderer dem. Vi må være sikker på at vi har det beste verktøyet, om han vurderer at de er det beste verktøyet så bruker man dem. Vi har meldt det inn, men dette er de i Bodø som styret, ikke jeg. For meg er det viktig at vi får brukt det beste verktøyet, så er det han som er ansvarlig for operasjonen som avgjør dette, sier Karlsen.

– Vil bli søk senere på sommeren og høsten

Politiet håper nå å finne den savnete øksnesmannen.

– Vi snakker ikke om at vi ikke skal finne han, vi er veldig optimistisk, sier han.

– Hvis det skulle være slik at vi kommer til en konklusjon at vi har søkt og ikke finner han, har vi uansett en plan om at det vil bli overvåkning i form av en del søk senere utover sommeren og høsten, og det er strandsøk som vil bli gjort, sier Karlsen.

– Det vil uansett ikke bli en stopp for denne aksjonen i løpet en ei uke eller halvannen uke, det vil bli ei form for overvåkning uansett utover sommeren og høsten, sier han.