– Vi ønsker å ha kontakt med alle som var ute i båt fra torsdag 14. juni klokken 21:00, til fredag 15. juni klokken 06:00. Dette gjelder da småbåter, ikke skipstrafikk. Vi ønsker kontakt med dem uansett om de har sett noe eller ikke, opplyser Anne Margrethe Kleczka, seksjonsleder etterforskning ved driftsenhet Lofoten og Vesterålen, Nordland politidistrikt.

– Hvorfor går dere ut med denne etterlysningen?

– Vi ønsker å kartlegge hvem som har vært ute i småbåter på strekningen Myre-Skipnes den akutelle natten. Alle som var det, håper vi kan ta kontakt med oss på telefon 02800. De trenger bare opplyse at de har tips i saken, så blir de satt over til rette vedkommende, sier Kleczka.

To av de siktede i saken ble fredag sluppet fri av Vesterålen tingrett. Politiet anket kjennelsen. Anken er ikke ferdig behandlet.

– Vi har ikke hørt noe enda. Vi forventer å få en kjennelse i morgen. Da vil vi gå ut med informasjon, forteller hun.