Det går frem av et brev fra Nordlandssykehuset og overlege ved Vesterålen DPS, Helle Hougaard og enhetsleder Allmenpsykiatrisk enhet, Bjørn Klaussen. Brevet er blant annet sendt til kommunene i Lofoten og Vesterålen.

Perioden stengingen vil gjelde er 21.12 til og med 28.12. Det betyr at Vesterålen Distrikts psykiatriske senter ikke kan tilby pasienter i Vesterålen og Lofoten innleggelser i perioden.

Det vil også bety at sykehuset ikke vil ha såkalt psykiatrivakt i samme tidsrom.

Såkalte Ambulante Akutt-team vil være operativ hverdager mellom 08.00 og 15.30.

- AAT kan bistå i de tilfellene det ikke er behov for spesialistvurdering. Ved behov for innleggelse og spesialistvurdering i det aktuelle tidsrom må dette konfereres med forvakt i Salten, heter det i brevet.