Som VOL skriver fredag viser en fersk rapport fra Fiskeriparken at mulighetene for Cermaqs anlegg i Alsvåg er mange, og at flere konkrete aktører utenfor laksenæringa er interessert i å kjøpe det.

Snarlig kommunikasjon

Da Lisbeth Reinholdtsen og Stian Frivåg fra Fiskeriparken la fram sin rapport for formannskapet i Øksnes tirsdag, pekte de på en utfordring i at tida nå går, uten at det har kommet noen signaler om at man nærmer seg noen avklaring.

– Om det drar ut i tid, og man får et negativt svar – hva gjør vi da? Noen tog vil gå mens man vurderer om det skal videreføres som slakteri eller ei. Vi har konkrete ideer og muligheter, vi har konkrete aktører som er interessert – men som nå sitter på gjerdet og venter. Skal vi hjelpe dem ned, eller skal vi la dem sitte en stund til mens man vurderer «plan A»? spurte Frivåg.

Samarbeid mellom aktører

Fiskeriparken anbefaler også at det i framtida jobbes for samarbeid mellom flere aktører for å skape helårige arbeidsplasser. I dag har de ansatte på lakseslakteriet jobb hos hvitfiskaktører på Myre når det ikke er produksjon i Alsvåg.

– Nesten uansett hva slags produksjon som vil være i bygget, vil det trolig være sesongbetont, derfor vil det være en stor fordel å kunne få på plass et samarbeid mellom flere aktører for å kunne øke muligheten for helårige arbeidsplasser, sa Reinholdtsen.

Ap-politiker Yngve Hansen, som også er fagforeningsleder for de ansatte som leder av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Vesterålen, understreket også viktigheten av dette.

– Det er ikke all utvikling i fiskerinæringa i Øksnes jeg liker, særlig gjelder det mangel på helårige arbeidsplasser. Det er bekymringsverdigsverdig for oss som kommune. Det er et paradoks at vi har så høy arbeidsledighet, vi ligger på topp i Nordland, med tanke på den store aktiviteten vi har. Det de har gjort i Alsvåg, med samarbeid med hvitfiskindustrien på Myre, er noe man må ta med seg videre, sa Hansen.

Liten tro på tidsplan

Cermaq har varslet oppstart på nytt slakteri i Steigen andre kvartal 2018. Hansen er ikke overbevist om at det vil skje.

– Det er ikke tatt et eneste spadetak i Steigen, så at tidsplanen for flytting blir overholdt, har jeg liten tro på. Flere stiller også spørsmål om planene. Det er så mange faktorer som ikke er utredet og tatt hensyn til. Dette gjør at de som sitter på gjerdet og vurderer anlegget får det vanskelig, fordi de ikke vet hvor lang tid det vil ta. Her er mange utfordringer. Men vi kan ikke styre Cermaq, og det beste vi kan gjøre er å holde dialogen, sa Hansen.

Partikollega Tommy Steffensen sa at kommunen og fylkeskommunen nå også må komme på banen for å få gjort noe med havna i Alsvåg.

– Det som er den største utfordring i Alsvåg, og som kanskje var grunnen til at Cermaq tok det valget de gjorde, er dybdeforholdene i havna. Kommunen bør nå være en pådriver for å få i gang en forstudie om mudring av havna. Båtene blir stadig større, og en dypere havn kan skape flere muligheter i Alsvåg, sa Steffensen.

Fiskeriparken anbefaler i sin rapport at Øksnes kommune, gjerne i samarbeid med Cermaq, kommer i dialog med aktuelle alternative næringsaktører.