I formannskapet torsdag fikk politikerne en orientering om status for kryssløsningen ved Strandskogjordet. Lossius er selv tilhører i formannskapet.

Utfordringer

– På vegne av aktørene i Strandskog næringsområde er vi nå glad for at kommunen selv erkjenner ansvar for å sikre løsning. Det har gått seks måneder fra de vedtok reguleringen i området, der administrasjonen opplyste at det var aktørene selv som hadde ansvar for å skaffe seg avkjøring. Vi er tilfreds med at de nå går bort fra det informasjonsgrunnlaget som ble gitt i kommunestyret i september 2016, skriver han i en epost.

Han mener imidlertid at den foreslåtte løsningen med rundkjøring vil gi mange utfordringer, og ramme spesielt én aktør svært hardt.

– Kommunen har i sitt forslag ikke skissert opp hvordan de har tenkt å kompensere for de store ulempene som blir foreslått. Det er også foreslått en rundkjøring der den primært går ut over eksisterende næringsliv, og i liten grad inn på Strandskogjordet sitt areal, sier Lossius.

Vil bli inkludert

Næringsaktørene vil prøve å gi en tilbakemelding til kommunens forslag i løpet av de neste to ukene. Deretter forventer de å bli inkludert i prosessen.

– Vi ser nå fram til at Sortland kommune vil skissere opp både en helhetlig løsning, og hvordan de ser for seg avkjøringene til næringsbyggene i påvente av ny permanent løsning er på plass. Reguleringsprosessen som Sortland nå må starte opp, har vi ventet på og ser fram til å bli involvert i dette arbeidet.