– Helt nødvendig å iverksette tiltak

Helse- og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen.