VOL skriver fredag om ordfører, innbyggere og ansatte i ambulansetjenesten i Sortland, som ytrer bekymring over beredskapen i regionen etter at én av Sortlands amulanser ble tatt ut av driftved nyttår.

Ingen avviksmeldinger

Nordlandssykehuset er bedt om å kommentere saken. De har ikke ønsket å stille til intervju, men ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen har sendt et tilsvar gjennom kommunikasjonssjef Randi Angelsen. Edvarsen sier at de ikke har fått meldinger om avvik fra ansatte i Vesterålen, og tegner et annet bilde av situasjonen enn tillitsvalgt i Delta, Yngve Jakobsen.

– Nordlandssykehuset har et internt avvikssystem der alle ansatte blir bedt om, og har ansvar for, å melde avvik de erfarer i sitt arbeid. Vi har ikke mottatt noen meldinger fra ansatte i Vesterålen etter innføring av ny ambulanseplan. Vi er opptatte av at våre ansatte skal trives på jobb, og vi ville derfor satt pris på å bli informert om erfaringene tjenestevei og ikke kun via media, sier Edvardsen.

– Forsvarlig beredskap

Nordlandssykehuset sier til VOL at ambulansen i Sortland siden nyttår har hatt et snitt på 2,7 oppdrag i døgnet.

– Oppdragenes varighet er alt fra få minutter til lengre kjøring. Ut fra dette mener vi beredskapen for innbyggerne ivaretas godt og er forsvarlig. Samtidige hendelser kan skje uansett hvor mange biler man har i drift samtidig, det er ikke mulig for oss å skulle bemanne for verst tenkelig scenario, sier Edvardsen.

Jakobsen sa til VOL fredag at Sortland har vært avhengig bistand fra nabokommunene. Det sier Nordlandssykehuset er vanlig.

– I alle regioner er det vanlig at ambulanser må reise til nabokommunen for å hente pasienter dersom den faste bilen allerede er på oppdrag. AMK har ansvar for koordinering av tilgjengelige ressurser ut fra hastegrad og ivaretar dette på en god måte, sier Edvardsen.