I formannskapet vedtok politikerne å bevilge 600.000 kroner årlig til gratis halleie for barn til og med 12 år. Det var imidlertid uenighet mellom partiene. Opposisjonen fikk med seg Rødt på gratis halleie frem til og med 12 år, mens resten av posisjonen ville ha gratis halleie frem til 16 år.

Ombestemte seg

– Vi innførte gratis halleie i Blåbyhallen i forrige periode. Dette er et viktig tiltak for mange barn og unge. I dag vet vi at det er mange barn og unge som ikke har muligheten å delta på fotball i Blåbyhallen og faller utenfor pga dårlig økonomi. Vi har derfor laget et eget forslag slik at de øvrige partiene som har lovet gratis halleie etter 12 år har mulighet å støtte oss på det, sa Silvia Ovik (H) fra talerstolen.

Opposisjonen har hentet inn 600.000 kroner fra en vakant enhetslederstilling i helse- og omsorg, samt HMS-rådgiver/seniortiltak som er tatt ut av budsjettet.

Partiene ønsker at disse midlene hovedsakelig skal brukes på gratis halleie i forbindelse med integrerings- eller sosiale tiltak.

– Det er gledelig at Høyre har snudd i denne saken, og nå ønsker opp til 16 år, sa Arbeiderpartiets Sigurd Jacobsen.

Vil bruke statlige midler

SV, Sp og Ap vil dekke inn gratis halleie frem til 16 år ved bruk av en økt statlig overføring.

– Vi legger opp til å bruke mer av fondsmidlene de neste to årene, men så bruke mindre de to neste årene i økonomiplanperioden, sa Oddmund Enoksen (SV).

Posisjonen mener at Sortlands andel av de statlige midlene vil utgjøre omtrent 1,3 millioner kroner.

– Jeg vil henstille til alle partiene som stemte imot dette i formannskapet om å tenke seg om, sa Enoksen.

Det fikk Høyre til å reagere.

– Det foreligger her et forslag fra posisjonen der man vil bruke penger fra budsjettforliket, uten at det foreligger bevilgningsbrev til Sortland kommune. Det er ganske oppsiktsvekkende og spesielt. Det vanlige er å ta slike bevilgninger inn i budsjettregulering 1, sa Beate Bø Nilsen (H).

Rødt var klar på at de vil gå inn for gratis halleie for barn fra 0 til 12 år.

– Vi har gått inn for at idrett og fritidsaktiviteter skal være gratis. Vi vil støtte forslaget om fast ordning fra 0 til og med 12 år for dette året, og at dette skal videreføres i økonomiplanen, sa Christoffer Ellingsen i møtet.

Høyres forslag ble vedtatt mot tre stemmer fra Rødt. Punktene om at gratis halleie skulle gjelde spesielt for integrerings- og sosiale tiltak falt mot 13 stemmer.