Signalbygget vest på Værrbakken har stått der i over hundre år – og har vært alt fra væreierbolig til gjestgiveri, kontorer og selskapslokale.

Målet da en stiftelse overtok bygget for noen år siden, var å få satt bygget i stand, og få en lønnsom drift av bygningen – slik at denne lokalhistoriske perlen skulle bli skikkelig ivaretatt.

De fleste leserne har nok registrert at mange er fortvilet over at bygget nå preges av forfall. Meningsytringene har vært mange både i avisspaltene og via sosiale medier.

Forfall

Yngve Larsen mener det er udelt positivt at det er mange meninger og stort engasjement rundt Kiilgården.

– Jeg skjønner at forfall skaper fortvilelse, men det er et dyrt bygg å utbedre. Verken meninger eller engasjement lar seg omsette i handling, sier han.

Larsen påpeker at en stiftelse eier seg selv.

– Formen kan gjøre at det blir vanskelig å etablere et eierforhold i virksomheten. Men vi i styret og stifterne har kanskje ikke vært flinke nok til å tenke nytt rundt det.

VEDLIKEHOLD: Kiilgården ser ikke slik ut lengre. Forfall preger stasbygget. Foto: Alf Ragnar Olsen

Vanskelig å finne løsning

Samtidig kreves det mye arbeid å få skapt nytt innhold i bygget og få den daglige driften til å gå rundt.

– Planen var at en daglig leder skulle stå for driften og søke midler til prosjekter på driftssida og innhente støtte til vedlikehold av bygget – som jo har historisk verdi. Da vi kom inn i 2014, hadde imidlertid daglig leder sagt opp, og styret fikk krevende oppgaver. Vi forsøkte å avholde møte for å informere stifterne, men fikk lite respons, mener Larsen.

Her og nå er de i det han kaller et vakuum.

– Vi prøvde å få andre til å overta ansvaret, nærmere bestemt foreningen «Havblikk». Men det førte ikke fram. Så prøvde vi utleie på litt lengre sikt. Men det ble etter vår mening ikke noen god løsning. Det ga lite inntekter – men kjøpte oss tid, sier Larsen.

Han lurer på om det kan være lurt å lage ei venneforening.

– Man trenger ikke være stifter for å sitte i styret eller slike grupper – og vi tar gjerne imot innspill, sier han.