Det var i desember 2016 det ble kjent at Andenes kystfiske AS hadde kjøpt «Fugløybuen». Selve kjøpet ble ikke gjennomført før i 2017 ettersom inntektene av salget er ført som inntekt i fjor.

Partsrederiet hadde ellers ingen ansatte eller andre inntekter å snakke om i fjor. Salgsinntekter var 19.167 kroner, mens annen inntekt var 18.827.712 kroner.

Selskapet hadde ellers 389.655 kroner i kostnader og 93.465 kroner i finansinntekter.

To eiere

Partsederiet er eid av Bjørnar Klausen og Bjørn Arild Klausen med 50 prosent hver. De to eierne har i fellesskap tatt ut 18.386.022 kroner fra rederiet.

Stor kvote

Ifølge Fiskeridirektoratets fartøyregister, har «Fugløybuen» nå en torskekvote på 466,79 tonn, en hysekvoten på 146,3 tonn og en seikvote på 598,08 tonn. Dette er inkludert fire forskjellige strukturkvoter.

Båten ble bygget i 1987, og er 18,02 meter lang.

Andenes kystfiske AS er et selskap underlagt konsernet Andenes Kystfiske Holding AS. Dette eies av Kai Elvan og A. H. Holding AS (Andenes havfiskeselskap). Gjennom selskapet Elvan Jr. AS eier konsernet også «Ole Elvan»

Man er nå i gang med å bygge en helt ny «Ole Elvan» og planen da er å slå sammen kvotene fra de to båtene på nybygget.