Vøllestad sendte inn et forslag om 30-sone for alle kommunale veier på Andenes, med unntak av Storgata som er fylkesvei. Det skjedde i oktober i fjor. På minsak.no fikk Vøllestad 123 underskrifter for forslaget. Kravet er 100 og dermed må kommunestyret i Andøy behandle saken.

Formannskapet

Formannskapet i Andøy behandlet saken forrige mandag, og Vøllestad fikk ikke støtte for forslaget. I stedet mener formannskapet at fartsgrenser på Andenes bør utredes.

Mandag skal kommunestyret behandle saken. Vøllestad håper kommunestyret behandler hans forslag, og ikke innstillingen fra formannskapet.

– Feil framgangsmåte

– Jeg er ingen politiker eller spesielt godt kjent med lovverket, men jeg leser i regjeringens dokumenter om innbyggerforslag at kommunens øverste organ kommunestyret, skal behandle innbyggerforslaget. Det står ingenting om at noen mellomledd skal behandle saken først og fremme et behandlingsforslag eller gi sin innstilling som kommunestyret skal ta utgangspunkt i, skriver Vøllestad til rådmannen i Andøy.

– Dette blir feil og jeg håper kommunestyret behandler innbyggerforslaget mitt direkte og IKKE rådmannens og formannskapets innstilling /votering, slik det står i saksdokumentet til kommunestyret, heter det videre i meldingen.

Kommunestyret

I et svar til Vøllestad peker rådmann Kirsten Lehne Pedersen på at kommunestyret ikke kan delegere behandlingen av et innbyggerforslag til formannskapet eller noen andre, men at behandlingen vil skje med formannskapets innstilling som grunnlag.

– Kommunestyret skal behandle innbyggerforslaget i møte 20. februar. Utgangspunktet for kommunestyrets behandling er formannskapets innstilling, men representantene har selvsagt mulighet til å fremme endringsforslag eller nye forslag, skriver Lehne Pedersen.

– Er innafor

VOL har sjekket saken med fylkesmannen i Nordland. Der er meldingen klar. Andøy kommune er innafor.

– Kommunestyret trenger ikke ta stilling for eller mot et slikt innbyggerinitiativ. Man kan velge å sende saker til utredning. Det går fram av kommuneloven. Så lenge kommunestyret behandler saken innen seks måneder, er man innafor, sier Egil Johansen hos fylkesmannen i Nordland.