Nordlandssykehuset har tirsdag vedtatt å innføre de dramatiske sparetiltakene i ambulansetjenesten, som innebærer at ambulanser kan bli tatt ut av beredskap, ved fravær som krever overtidsinnleie.

Vedtaket iverksettes etter påske.

Årsaken skal være at sykehuset er i alvorlig økonomisk krise, noe som innebærer at de må gjennomføre flere drastiske sparetiltak. Dette vil ramme alle sykehusets klinikker, inkludert i Vesterålen.

I dagens styremøte ble det bestemt at prosedyre om økonomiske strakstiltak for ambulansetjenesten iverksettes. Styret mener at dette er et nødvendig og tilstrekkelig trygt tiltak for å trygge virksomheten innen ambulansetjenesten innenfor gitte rammer.

I Nordlandssykehusets styremøte i mai skal det legges frem en evalueringsrapport, for beslutning om eventuell videreføring av tiltaket.

Forslaget har skapt sterke reaksjoner, både blant ansatte i ambulansetjenesten, samt blant politikere i regionrådet.