Legesituasjonen i Øksnes har de siste ukene engasjert både folk og politikere i kommunen. Fastlege Tamas Illes har sagt opp sin stilling, og man risikerer at hans kone, som også er lege i Øksnes, sier opp, dersom det blir aktuelt for familien å flytte fra kommunen.

Konstituert rådmann sa til VOL før helga at saken handler om arbeidsbelastningene på legene, som har ført til en krevende arbeidssituasjon. Kommunen har de siste ukene vært i forhandlinger med legene, med mål om å få de til å bli i stillingene sine.

Ifølge ordfører Karianne Bråthen skal partene også møtes denne uka.

Krevde møte

Flere politikere har de siste ukene reagert på at de ikke er informert om situasjonen som pågår. Da partssammensatt utvalg, som behandler saker som gjelder kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, møttes for tre uker siden, ble det krevd et nytt møte snarest med informasjon om legesituasjonen.

Da innkallingen til nytt møte ikke kom, ble den etterlyst av ØTLs Jørn Martinussen, med støtte fra Sps John Danielsen. Begge er medlemmer av utvalget.

Ordfører forsikret da at saken hadde høy prioritet og at partene fortsatt var i forhandlinger - og at det derfor ikke var hensiktsmessig å kalle inn til noe møte før det forelå noe mer konkret. Hun ba også rådmann om å ringe representanten fra ØTL for å ytterligere berolige han.

Samme informasjon

Det reagerer John Danielsen på.

– All informasjon skal tilkomme alle folkevalgte samtidig. Da er det svært alvorlig om enkeltpersoner får informasjon som andre ikke får, sier Danielsen.

Jørn Martinussen, som fikk oppringningen fra rådmannen, sier at han er glad for at han fikk informasjon, men at han i prinsipp er enig med Danielsen.

– Jeg ble forsikret om at kommunen tok saken alvorlig og at de jobbet intensivt med den. Rent prinsipielt er jeg enig i at alle i utvalget skal ha tilgang til samme informasjon til samme tid, sier han.

Ordfører Karianne Bråthen avviser at Martinussen har fått informasjon som de andre i utvalget ikke har fått.

– Det stemmer ikke. Alle fikk samme informasjon på mail, men Martinussen var fortsatt i tvil. Rådmannen ringte dermed opp og sa stort sett det samme som sto i mailen, men med sine ord, sier Bråthen.

Møtes onsdag

For å imøtekomme ønskene til Martinussen og Danielsen, har ordfører kalt inn til møte i partssammensatt utvalg førstkommende onsdag. Da vil det bli gitt en orientering om situasjonen.

– Jeg har i denne saken opplevd et veldig stort engasjement fra stort flest, og jeg har mottatt flere bekymringsmeldinger fra folk som er redde for at vi skal miste to av legene i kommunen. Dette går på tryggheta til folk, sier Martinussen.

Både han og Danielsen peker på at det er tre uker siden de ba om det nevnte møtet, og at det burde kommet tidligere.

– Vi ønsker å gå inn i dette politisk med bakgrunn i det ansvaret vi har som arbeidsgiver. Vi vil høre de enkelte parter. Det vil kunne gi oss grunnlag for å få en oversikt over hva slags virkemidler vi har for å kunne bidra til å få dette til å fungere, til å bidra for et godt arbeidsmiljø, slik at vi får en stabil legesituasjon i kommunen, sier Danielsen.

Bråthen sier at det foreløpig ikke har vært hensiktsmessig å ha noe møte som involverer politikerne.

– For å imøtekomme påtrykket fra politikere har vi innkalt til et orienteringsmøte. Vi kunne ikke innkalle til noe på et tidligere tidspunkt, fordi vi ikke hadde noe å orientere om, sier hun.

– Kunne dere ikke informert om situasjonen som pågår?

– Det er vanskelig å gå ut med informasjon før man har gjennomført alle møter. Vi må ha tillitt til at administrasjonen, som har fått delegert ansvar for dette, gjør den jobben de skal gjøre og at de har den nødvendige dialogen med legene.

– Ikke noe politikerne kunne gjort

Rådmannen vil onsdag orientere om situasjonen og hvor man er i arbeidet.

– Forhandlingene pågår fortsatt, men vi regner med at vi vet mer på onsdag, sier ordføreren.

Saken er ikke ferdig utredet, og det vil derfor ikke komme noen saksutredning til møtet.

– Er det noe politikerne kunne bidratt med for å få løst denne saken tidligere?

– Dersom det hadde vært noe politikerne kunne gjort, så hadde det vært innkalt til møte. Og dersom det dukker opp noe som haster underveis, vil medlemmene bli innkalt umiddelbart, sier Bråthen.