Kolbjørn Hoseth Larssen håpet at Fylkesmannen kunne gi et endelig svar på sagaen om han og samboer Trude Iversens planer om boligutbygging på Hauan på Stokmarknes. Torsdag ble saka sendt tilbake til Fylkesmannen for ny behandling hos formannskapet. Det frustrerer.

– Det er veldig frustrerende at dette nå drar ut enda mer i tid. Enten så er dette dårlig politisk håndverk, eller så er det trenering. Begge deler er like ille, sier Hoseth Larssen.

Fylkesmannen opphever vedtak fra Hadsel formannskap: Ber posisjonen grunngi bygge-nei til privat utbygger Posisjonen i formannskapet i Hadsel må grunngi hvorfor en privat utbygger fikk nei til å bygge ut boligen sin på Hauan på Stokmarknes. Flere runder

I oktober i fjor søkte han og samboer om byggetillatelse for et tilbygg etter å første gang ha søkt våren 2016. Tilbygget fravek ifølge kommunen fra reguleringsplanen og Hoseth Larsen og Iversen måtte dermed søke om dispensasjon.

Noen grunn for hvorfor posisjonen i formannskapet hadde snudd i saken, kom ikke frem. Dette til tross for at opposisjonen spurte direkte flere ganger under formannskapsmøter.

6. april behandlet et ekstraordinært formannskap en klage på vedtaket fra utbygger, Iversen og Hoseth Larssen. Vedtaket ble opprettholdt. Dermed endte saken hos Fylkesmannen, trodde man.

Tilbygg til fylkesmannen Det mye omtalte tilbygget på Hauan blir nå mat for fylkesmannen.   Frustrert

Torsdag kom saken tilbake til kommunen. Årsaken er at formannskapet ikke oppga noen grunn til hvorfor de endret standpunkt fra desember til februar.

Hoseth Larsen er frustrert.

– Det er en tragisk måte å drive politikk på. Nå må vi vente til kanskje etter sommerferien før vi får noe endelig svar.

Hoseth Larsen gleder seg til å høre hvorfor posisjonen snudde i saken.

– Nå spurte opposisjonen flere ganger om hvorfor posisjonen snudde i saken. De ga de aldri et svar på. De var mer opptatt av å synes synd på seg selv for den behandlingen de fikk i sosiale medier. Nå må de gi en begrunnelse, og den skal det bli spennende å høre.

Han har nå gitt opp håpet om byggestart med det første.

– Jeg har sagt tidligere at det i alle fall blir 2018 før vi kan starte. Kanskje må vi vente til etter neste kommunevalg. Det som er sikkert er at dette er en veldig dårlig behandling av en byggesak og jeg håper ikke flere opplever slik motstand som vi gjør.