Tilstanden til aulabygget ved Myre skole er så dårlig at rådmannen i Øksnes i forkant av tirsdagens kommunestyremøte i Øksnes hadde anbefalt politikerne å rive bygget innen tre til fem år.

Om bygget skal brukes til aktiviteter frem til riving, ba rådmannen at det settes begrensning på hvor mange som kan oppholde seg samtidig inne i «storsalen» i bygget, da det er avdekket svakheter i bærekonstruksjonene. Rådmannen mener det maksimalt skal tillates 50 personer inne samtidig.

Ville ikke stenge

Ap foreslo, som de sa til VOL i helga, at bygget stenges umiddelbart av sikkerhetsmessige årsaker, og at samarbeidet med Folkets Hus gires opp. Det førstnevnte fikk de ikke resten av kommunestyret med på. Stenging av bygget vil i realiteten også bety stenging av bassenget på Myre, da garderobeanlegget ligger i aulabyggets kjeller. Det vil også bety at ungdomsklubben Skarven mister sine lokaler i underetasjen.

– En stenging rammer bassenggarderober, bygdekino, Myre skole, trommedamer, kystlag, seniordans, loppemarkeder og ungdomsklubb. Så å stenge bygget umiddelbart er helt uaktuelt for oss, sa Sps John Danielsen.

Det ble etter hvert en diskusjon om det var mulig å bare stenge deler av bygget, og hva som må gjennomføres av tiltak for å kunne bruke bygget fram til riving. Det må blant annet brukes 150.000 kroner på en rømningsvei i kjelleren.

– Jeg vil heller bruke 150.000 kroner på å komme videre i denne saken, enn å bruke de på å lage en rømningsvei i et bygg vi snart skal rive, sa KrFs Tore Christiansen og foreslo at lokalene som ikke tilfredstiller krav til brannsikkerhet blir stengt.

Kommunen har også en utfordrende bassengsituasjon, noe politikerne var enige om at rådmannen nå skal fremme en egen skal om.

– Må sette oss et mål

Fungerende rådmann Elise Gustavsen sa vedtaket i dagens kommunestyremøte blir et viktig signal for arbeidsgruppa som nå jobber med Folkets Hus, hvor også hun selv sitter. I utgangspunktet har kommunestyret bedt om lokaler til kulturskolen. Med et vedtak som innebærer riving av aulabygget vil det trolig bli behov for mer.

Høyres Vårin Lassesen sa at det er på tide at kommunestyret bestemmer seg for hvor veien går videre.

– Vi er nå litt i villrede, og det er uklart hva som er målet. Vi har en mulighet med Folkets Hus på den ene sida, og vi kan gjøre ting i egen regi. Men vi må bestemme oss for et mål, med en tidslinje, og slutte å drive brannslukking. Vi bruker masse penger på det, og resultatet blir dårlig, sa Lassesen i møtet.

Et knapt flertall gikk inn for å støtte administrasjonens innstilling til vedtak, i stedet for Aps forslag. Vedtaket innebærer at det igangsettes et arbeid med sikte på å rive aulabygget og at det fram til riving ikke kan oppholde seg mer en 50 personer inne i selve aulaen samtidig.

Kommunestyrets vedtak om aulabygget:

1. Kommunestyret tar ”tilstandsrapport–byggteknisk vurdering av Aulabygg” til etterretning.

2. Det utarbeides planer for riving av bygget. Rivingskostnader innarbeides i økonomiplanen for 2018-2021.

3. Rådmann fremmer egen sak om bassengsituasjonen i Øksnes.

4. Rådmann starter arbeidet med å finne alternative lokaler til de funksjoner/aktiviteter som i dag foregår, eller var planlagt i aulabygget.

5. Aulabygget brukes foreløpig til aktiviteter som planlagt. For å redusere belastningen på etasjeskillet mellom underetasjen og 1. etasjen, innføres det en begrensning på antall personer som kan oppholde seg i ”Storsalen” samtidig, maks 50 personer. Nødvendige brannsikringstiltak gjennomføres.