Som VOL har skrevet før er tilstanden til aulabygget ved Myre skole er så dårlig at rådmannen i Øksnes anbefaler politikerne å rive det innen tre til fem år.

Om bygget skal brukes til aktiviteter frem til riving, vil rådmannen at det settes begrensning på hvor mange som kan oppholde seg samtidig inne i «storsalen» i bygget, da det er avdekket svakheter i bærekonstruksjonene. Saken skal behandles i kommunestyremøtet førstkommende tirsdag, og i rådmannens innstilling er det foreslått en begrensning på 50 personer inne i selve aulaen samtidig.

Vil stenge umiddelbart

Arbeiderpartiet i Øksnes har behandlet saken internt. Medlemsmøtet har gått inn for at bygget stenges umiddelbart og at det rives så snart man har funnet midler til det.

Rådmannen har anslått at rivingen vil ha en kostnad på opp mot 5,5 millioner kroner.

– Det er få arrangementer som har bare 50 personer, og vi frykter at noe skal skje. Derfor vil vi at det stenges så snart som mulig, sier Aps Karianne Bråthen og Torfinn Kristoffersen til VOL.

Med stenging av aulaen mister både ungdomsklubb, bygdekino og kulturskolen lokaler. Kommunen, skolen og frivilligheten mister også en «storstue», som ofte er i bruk til ulike arrangementer. Arbeiderpartiet går derfor også inn for at kommunen nå girer opp samarbeidet med det private kulturhusprosjektet Folkets hus.

Utvidet samarbeid med Folkets hus

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen og Folkets hus jobber nå sammen om et byggeprogram for prosjektet. I utgangspunktet er det sagt at kommunen ønsker å leie lokaler til kulturskole, Arbeiderpartiet ønsker å se på mulighetene for mer.

– Det er nå opprettet et godt samarbeid mellom kommunen og Folkets hus om det arealbehovet vi i utgangspunktet så for oss. Vi mener nye signaler om behov for kulturlokaler må tas inn i arbeidsgruppen. Det som var tenkt av aktivitet i aulaen må vi se om vi kan implementere inn i Folkets hus, sier Bråthen.

– Arbeiderpartiet mener vi må tørre å ta steget fort og være med på utviklinga i Folkets hus. Øksnes må gjøre mer for å bli en kommune som folk har lyst til å bo i, sier Kristoffersen, som også er en av ildsjelene bak Folkets hus.

Frir til lag og foreninger

I påvente av et kulturhus, mener Arbeiderpartiet at gode krefter i Øksnes nå må stille opp for å finne lokaler til kulturlivet i kommunen.

– Her må det innsats og fellesskap til i en midlertidig fase, for at de aktivitetene som i dag holder til i aulaen blir ivaretatt. Vi må fri til lag og foreninger som sitter på bygg om å bidra og melde inn hva de har, sier de to.

Kommunestyret skal ta stilling til saken når de møtes 9. mai.