På torsdag i neste uke skal historiker Johan Borgos holde et foredrag på Sortland museum med tittelen «Samer vest for Tjeldsundet».

Bakgrunnen er at Statens vegvesen engasjerte Borgos til å kartlegge den samiske historia vest for Tjeldsundet.

– En stor del av den planlagte veitraseen til Hålogalandsvegen går gjennom områder som har eller har hatt samisk bosetning eller næringsvirksomhet.  Denne kartlegginga av samisk bosetning og ressursutnytting har Borgos gjort ved hjelp av skriftlige kilder samt noen stedsnavn, mens arkeologer gjorde sine undersøkelser, skriver førstekonservator Åsa Elstad ved Sortland museum i en pressemelding.

Les også: Inga Sami Siida omtalt i dansk avis

– Pionérarbeid

I foredraget på Sortland museum vil Borgos fortelle om hva han fant ut.

Foredraget blir arrangert av Sortland museum i samarbeid med Sortland bibliotek, og det blir også mulighet til å se utstillingen «Murman – håpets kyst» før eller etter foredraget.

Borgos har tidligere undersøkt den samiske historia i vesterålskommunene.

– Denne forskningen er et pionérarbeid innenfor historiefaget, mener Elstad.

Les også: Vil ha Sortland som samisk møtested

Ulike samer

I foredraget vil Borgos i tillegg ta for seg den samiske bosettinga på resten av Hinnøya, i Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Trondenes.

– I denne regionen bodde både sjøsamer, markesamer og reindriftsamer. De ulike befolkningsgruppene i området utnyttet ressursene ulikt, og ressursutnyttinga endra seg også over tid.  Borgos viser blant annet at reindrifta har vært viktigere for sjøsamene enn tidligere antatt, skriver Elstad i pressemeldingen.

Les også: Soarta eller Sortland?

Fikk fortjenestemedalje

Johan Borgos er for mange i Vesterålen en kjent historiker og foredragsholder.

I fjor mottok han Kongens fortjenestemedalje, men blant annet denne begrunnelsen:

«Gjennom en mannsalder har Johan Borgos bidratt med stor faglig tyngde for å gi kunnskap om bosetting, utvikling og mennesker i Vesterålen. Dette har skapt grunnlag for refleksjon og erkjennelse om fortida, samtidig som det gir oss anledning til å trekke linjene fra en svunnen tid til i dag og videre inn i framtida. Som lokalhistoriker har Johan Borgos hatt stor betydning i flere kommuner i Nordland og da spesielt den innsatsen som har vært knyttet til bevisstgjøring rundt nordnorsk kystkultur. Hans innsats som kartlegger av den sjøsamiske kulturen er noe som blir vektlagt.»