Selv om Skjoldvær fra Sigerfjord nå er ferdig som leder i Natur og Ungdom, flytter hun ikke hjem til Sortland av den grunn. Hun blir værende i hovedstaden for å studere og for å begynne i ny jobb som nestleder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jeg kommer sikkert til å være ganske mye i Vesterålen på grunn av det arbeidet, men jeg skal fortsette å bo i Oslo, sier hun selv.

Tirsdag avsluttet Natur og Ungdom sitt landsmøte, og Ingrid Skjoldvær ble takket av som leder.

– Landsmøtet var veldig bra, det var et fantastisk møte med nærmere 300 ungdommer fra hele landet, som bestemmer retninga vår videre for mange viktige miljøsaker. Vi fikk blant annet slått fast at landsmøtet ønsker at vi skal anke dommen fra klimasøksmålet. Vi fikk tatt viktige debatter. Det var litt rart for meg å være der for siste gang, men det føltes veldig riktig å gi seg nå, etter å ha gjort det man kunne, i denne organisasjonen, sier 24-åringen. Hun sier hun gleder seg til å fortsette kampen mot oljeboring i sin nye jobb.

Merker endring

Når Skjoldvær nå går av, vil det ikke være noen vesterålinger i organisasjonens styre.

– Hva kan gjøres for å få opp vesterålsandelen igjen?

– Ja, nei, altså, det… det er heldigvis litt nordlendinger i sentralstyret sånn ellers. Det varierer litt lokalt, men vi har et veldig aktivt lokallag i Hadsel nå, så det finnes rekrutteringsgrunnlag etter hvert, sier Skjoldvær.

Skjoldvær har gått gradene, hun begynte som lokallagsmedlem og ble etterhvert leder i Nordland Natur og Ungdom, før hun kom inn i organisasjonens nasjonale ledelse.

Selv omtaler hun kampen mot å åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som saken som fikk henne til å engasjere seg i organisasjonen.

– Jeg har fulgt den i veldig mange år, fra 2008-2009. Det har skjedd en veldig stor endring i opinionen. Motstanden har blitt større nasjonalt, men særlig lokalt. Jeg husker at vi fikk ganske mye mer tyn for standpunktet vi hadde, da jeg var i lokallag på Sortland, enn det jeg føler vi gjør nå. Det er mange flere vesterålinger som mener at vi ikke burde åpne for oljeboring nå. Det bekrefter også spørreundersøkelser, sier hun - og legger til at hun likevel ikke opplevde å være helt uimotsagt i saken da hun var hjemme i Sigerfjord på juleferie.

Begivenhetsrike år

Skjoldvær tok over som leder etter Arnstein Vestre, og har ledet organisasjonen tilbake i en mer aktivistisk retning. Hun omtaler sin lederperiode som «en sinnsyk periode å være leder i».

– Det er vanskelig å velge høydepunkt. Det har vært mye, men i 2016 var det aksjonene mot dumping av grueavfall i Førdefjorden. I fjor hadde vi den største sommerleiren vi har hatt noengang, med temaet oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, på Ramberg. Så er det selvsagt klimasøksmålet, organisasjonens 50-årsjubileum, og at vi fikk tildelt Operasjon Dagsverk-prosjekt, sier hun.

Skjoldvær markerte seg mot slutten av sin periode som den som frontet klimasøksmålet mot staten. Organisasjonen gikk sammen med flere miljøorganisasjoner for å stanse 48. konsesjonsrunde i Barentshavet, og begrunnet søksmålet i grunnlovens paragraf 112.

Miljøsida tapte søksmålet, men fikk medhold i retten i at grunnlovens paragraf 112 må tolkes som en juridisk, og ikke en symbolsk, paragraf, og at borgere har rett til å dra staten for retten om de mener denne er brutt.