Det gjør de klart i et enstemmig vedtak, som ble gjort under et ekstraordinært kommunestyre i Hadsel torsdag kveld.

– Kommunestyret konstaterer at de foreslåtte tiltakene innenfor rehabilitering og psykiatri vil ramme Vesterålens og Lofotens befolkning på en uakseptabel måte, står det blant annet i vedtaket.

Videre skriver de at kommunen frem til høringsfristen og styrebehandlingen av saken vil jobbe for at avviklingen ikke blir en realitet.

I arbeidet nå fremover skal administrasjonen, i samarbeid med ordfører, skrive en høringsuttalelse som skal behandles i kommunestyret 24. april. Her skal også alle de politiske partiene involveres i prosessen, og kommunen vil forsøke å få uttalelsen samkjørt med Vesterålsrådet og Lofotrådet.

I tillegg ble det enstemmig vedtatt at det brukes 500.000 kroner av disposisjonsfondet for å sikre ressurser som kan fremme kommunenes syn på saken om nedleggelse av pasienttilbud.