Dette melder Nordland fylkeskommune fredag.

Følgende fylkeskommunale sambandene vil bli berørt av en eventuell streik:

  • Rute 18-171 Søvik–Herøy, B-fergen innstilt, mens A-fergen går som normalt.

  • Rute 18-335 Levang–Nesna, innstilt i sin helhet.

  • Rute 18-344 Stokkvågen–Onøy–Sleneset–Lovund, B-fergen innstilt, mens A-fergen går som normalt.

  • Rute 18-732 Melbu–Fiskebøl, innstilt i sin helhet

Det vil ikke bli satt opp noen form for alternativ transport, og det vil kunne bli store kapasitetsutfordringer i sambandene der kun det ene av to fartøy er i drift, melder fylkeskommunen.

I tillegg er det varslet plassfratredelse på følgende riksveisamband i Nordland: 18-581 Drag–Kjøpsvik og 18-703 Lødingen–Bognes, B-fergen.