Mandag ble det klart at Hålogalandsveien fremskyndes i tid når den nye Nasjonale transportplanen (NTB) blir vedtatt i Stortinget i løpet av våren.

– Jeg registrerer at dette er en av flere lekkasjer regjeringen kommer med. Vesterålen regionråd har vært samstemt i at denne veien bør realiseres så raskt som mulig, så det er bra at dette blir forsert. Det som deretter er viktig er at internveiene i Vesterålen blir oppgradert slik at næringslivet kan gjøre seg nytte av den nye veien, sier Solsvik.

Håper på mer

Solsvik håper at det kommer flere lekkasjer som handler om Vesterålen. Han tenker da på det planlagte havneprosjektet på Andenes til rundt 500 millioner kroner.

Kystverkets forslag er at dette skal realiseres i perioden 2024 til 2029, men flere har pekt på at dette prosjektet blir viktig for omstillingen av Andøy etter at Andøya flystasjon er vedtatt nedlagt.

– Hva legger du i det at det ikke er kommet noe om dette prosjektet?

– Det legger jeg ingen ting i. Men jeg kan ikke se at dette prosjektet ikke blir fremskyndet. Også Hålogalandsveien handler om å legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser ute i distriktene, og det er det havneprosjektet handler om. Vi ønsker å bearbeide mer av råstoffet her. Klarer vi ikke det, blir  nyveien kun brukt til å sende råstoff ut av regionen, og det ønsker vi ikke, sier Solsvik.

– Jeg håper at vi så raskt som mulig får en avklaring om dette prosjektet. Det trenger vi, legger han til.