Han sier videre at påtalemyndigheten er fornøyd med at en samlet lagmannsrett (slik som også anført av påtalemyndigheten) uttaler at det ikke skal vektlegges i formildende retning at, eller om, en tiltalt i en voldtektssak måtte ha noen subjektive forventninger om seksuell omgang.

Fikk strafferabatt i tingretten for forventet seksuell omgang etter voldtekt: Lagmannsretten slakter dommen og øker den med tre måneder I en fersk dom slakter Hålogaland Lagmannsrett Vesterålen tingrett for en omstridt voldtektsdom fra i fjor høst. – Gjensidig aksept

Han mener at poenget er at enhver form for seksuell omgang mellom voksne skal baseres på gjensidighet og aksept.

–Oog selv om det, som i denne saken, hadde vært seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede dagen før, og at tiltalte fikk aksept for seksuelle handlinger med fornærmede den samme kvelden, må det legges til grunn at hun ikke ga noe samtykke til samleie og at hun aktivt motsatte seg tiltaltes handlinger både verbalt og fysisk den påfølgende kveld og natt, sier Thronæs.

Tiltaltes advokat har fått tilbud om å uttale seg, men har ikke ønsket dette.