Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hadde knapt tid til å svare på et eneste spørsmål da hun besøkte Andøy tirsdag. Andøyposten ble i stedet lovet svar dersom vi sendte spørsmålene per epost. Det har vi gjort. Men heller ikke epost-spørsmålene får vi svar på.

Noen få svar

Vi har fått svar på tre spørsmål. Det ene er om tallgrunnlaget vil bli offentliggjort. Underdirektør Ann Kristin Salbuvik svarer følgende:

«Alt som er ugradert kan offentliggjøres. Kun noen få forhold er gradert av sikkerhetsmessige årsaker, men de er ikke avgjørende for beslutningen. Vi vil ha stor åpenhet om tallgrunnlaget, men kanskje enda viktigere er at vi er åpne og tydelige om hvilke forutsetninger som ligger bak tallene. Anbefalingen om å etablere en godt beskyttet base i Nord-Norge som kan forsvares i fred, krise og væpnet konflikt er en helt nødvendig del av styrkingen av forsvaret i nord. Det er ikke militært mulig eller økonomisk forsvarlig å etablere flere slike kampbaser.

PwC var på Andøya, men besøkte ikke ordføreren

Vi spurte også om Pricewaterhouse Coopers (PwC) har besøkt Andøy i forbindelse med rapportene selskapet har laget for regjeringen.

– PwC har besøkt Andøya i forbindelse med utarbeidelse av sin rapport, og i tillegg hatt dialog med de berørte per telefon og epost, skriver Ann Kristin Salbuvik, som er underdirektør i Forsvarsdepartementet. PwC har hatt møte med Gunnar Jan Olsen i Andøya test center. Men man hadde underlig nok ikke møte med ordfører Jonni Solsvik.

Forsvarets stasjon

Andøyposten har også spurt om fremtiden til Forsvarets stasjon Andøya (etterretningstjenesten). Her er det også et betydelig antall arbeidsplasser, uten at det foreligger nøyaktige tall.

– Forsvarets stasjon Andøya omtales ikke i langtidsplanen av sikkerhetsmessige grunner. Av samme grunn er det ikke mulig å gå i detalj om dette på møtet, skriver Salbuvik.

Andøyposten har ikke fått svar på om disse arbeidsplassene er tatt med i konsekvensutredningen til PwC. Trolig er de ikke det.

Dette er ikke besvart

Videre har vi spurt om kostnadene til forlengelse av tverrvindbanen på Andøya, som er beregnet til 3 milliarder kroner.

Vi har spurt om hangarkostnader på Evenes og Andøya.

– Hva gjør FD og Forsvarsministeren bedre egnet til å vurdere ATCs fremtidsutsikter enn ledelsen av selskapet – som sier det som skrives i rapporten er direkte feil, er et annet spørsmål vi har stilt.

Vi har spurt om risikoen for kompetanseflukt fra Andøya flystasjon. Vi har spurt om støymålinger, saneringskostnader på Andøya og forskjellene når det gjelder konsekvenser for lokalsamfunnet i rapporten til PwC og den rapporten Andøy kommune har fått utarbeidet.

– Konsekvensene for tap av arbeidsplasser i det sivile Andøy synes å være sterkt bagatellisert i PwC-rapporten. Samfunnsøkonomisk Analyse har lagt fram langt mer dramatiske tall (21-22 prosent kontra 6–7 prosent). Vi vil gjerne vite hvem statsråden mener tar feil og hvorfor?

Men dette er altså noe vi ikke får svar på sånn uten videre.

– Kom til Oslo å få svar

– Vi bruker nå våre eksperter og vår kapasitet på å forberede møte med folkevalgte. Andøyposten er selvfølgelig invitert til dette møtet og dere vil få svar på øvrige spørsmål der, skriver Salbuvik.