Eldrerådet i Øksnes ut mot eiendomsskatt: – Vil gjøre det svært vanskelig for mange å klare seg Øksnes Eldreråd råder kommunestyret til å si nei til eiendomsskatt. – Andre ting skremmer meg mer

Debatten var imidlertid lang og intens.

Yngve Hansen i Arbeiderpartiet tok ordet først. Han gikk inn på at han ønsket at Øksnes skal være en god plass å bo med gode skoler, barnehager, gode vilkår på skolen og en god kommune for eldre.

– I dag kan vi ikke gi det tilbudet vi ønsker. Vi må kutte. Derfor mener vi det er rett å innføre eiendomsskatt. Da kan alle få gode tilbud i kommunen. Det kommer mange påstander om eiendomsskatt. Jeg har selv brukt de samme argumentene mot eiendomsskatt. Men i dag er det andre ting som skremmer meg, nemlig statusrapporten om økonomien i kommunen. De kuttene som må tas vil ramme de svake i samfunnet, sa Hansen.

Øksnes Ap går inn for eiendomsskatt Et enstemmig medlemsmøte i Ap har gitt sine kommunestyrerepresentanter beskjed om å støtte rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt. Det ligger likevel ikke an til å bli flertall for den omdiskuterte skatten. – Må snu flere steiner

John Danielsen (Sp) informerte om hvorfor Senterpartiet ville si nei til eiendomsskatt.

– Vi kan ikke være med på forslag som er usosiale. Kommunen har et ansvar å skape gode levevilkår. De som eier bolig får ikke gode levevilkår med en eiendomsskatt. Det samme gjelder næringslivet. Derfor sier vi nei til eiendomsskatt.

Vårinn Lassesen (Høyre) mente mer kunne gjøres for å finne andre løsninger.

– Kan vi se på strukturendringer og andre ting. For saken er det at vi ikke tør å snu på alle steiner først, før vi innfører eiendomsskatt. Vi må tørre å prøve først.

Sendte saken videre uten vedtak: Tok ikke stilling til eiendomsskatt Formannskapet i Øksnes sendte tirsdag spørsmålet om eiendomsskatt videre til kommunestyret uten vedtak. – Ikke problem å betale

Ellen B. Pedersen i SV mente at det ikke ville være et problem for mange å betale skatten.

– Det er mange av oss som uten problemer kan betale denne skatten. Vi skal ha denne skatten for å ha et bedre handlingsrom når vi skal bruke penger på områder som er bra for fellesskapet. Vi har en rekke områder hvor vi har for lite å rutte med ut fra innbyggernes behov, da særlig de svake i samfunnet.

Tore Christiansen (Krf) mente at godene veide tyngre enn ulempene i innføring av eiendomsskatt, men ville vente med å innføre eiendomsskatt for private.

– Det er ikke uproblematisk å legge eiendomsskatt på næringslivet, men jeg tror de er like opptatt av gode tjenester i kommunen. Om vi skal bygge det Øksnes-samfunnet vi ønsker, må vi innføre eiendomsskatt. Jeg foreslår så at man venter med innføring til private, i alle fall til vi diskuterer budsjett 2018.

– Må tenke langsiktig

Jørn Martinussen (ØTL) mente i sitt innlegg at politikerne må tenke mer langsiktig.

– Eiendomsskatte kreves inn uten hensyn til hvordan evne de som skal betale den har til å ha råd til den. Jeg vil ikke ha problemer å betale den, men skatten rammer skeivt. De som har arvet, må kanskje selge mens det er de med høye lønninger som klarer å betale den. De med små barn, de som kanskje er uføretrygdet, de er de som blir rammet av denne usosiale skatten.

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) mente kommunen ikke hadde annet valg enn å innføre eiendomsskatt.

– Eiendomsskatt ikke noe en står her og sier endelig skal en innføre eiendomsskatt. Det er ikke slik at en jubler for å være her. Jeg har sittet som ordfører i to år. Inntrykket mitt er at de ansatte jobber mer enn de skulle gjort. De løper fortere, leverer bedre. Jeg er stolt over å være ordfører for de som jobber i administrasjonen.

Hun sa videre at det å komme seg ut av ROBEK hadde kostet og at man i dag hadde kuttet inn til beinet og at man for å kunne jobbe målrette i årene som kommer måtte innføre eiendomsskatt.

Stemte nei

Under voteringen falt som ventet forslaget om å innføre eiendomsskatt. Dermed blir det ikke eiendomsskatt med det første.

Siden forslaget falt i dag, må man finne inndekning for det som er ventet av store negative tall i 2018. Første mulighet for innføring av eiendomsskatt i Øksnes nå reellt sett, er først i 2020.