Budskapet var at partiene ville framskynde byggestarten for Hålogalandsveien med fem år, og at jobben kan starte før 2020.

Dette stiller samferdselsråd i Nordland, Wilfred Norlund (Sp), spørsmål om i en sak på VOL tirsdag.

– Jeg er noe forundret over påstanden om at Hålogalandsveien forseres, sa han til VOL.

– Hålogalandsveien ligger inne i gjeldende plan fra 2018 og jeg registrerer med glede at man opprettholder fra 2018. Å selge det inn som at prosjektet plutselig er fremskyndet fem år er kreativt. Det er likevel synd at man driver så lettfattelig omgang med fakta i forsøk på å forlede velgere, sa Nordlund.

– Oppsiktsvekkende

Dette reagerer nå Høyre på. Stortingsreprentant Kent Gudmundsen (H) mener Nordlunds utspill er oppsiktsvekkende.

– Jeg finner det oppsiktsvekkende at en fylkesråd for samferdsel og stortingskandidat har så liten kunnskap om sitt eget fagområde og om inneværende transportplan. Jeg mistenker han for å forsøke seg på en bløff for å score politiske poeng, men så lettvint kan han ikke omgås sannheten ovenfor velgerne, sier Gudmundsen.

– Fakta finner man i de rødgrønnes egen transportplan som ble vedtatt i juni 2013, og fulgt opp av Statens vegvesens handlingsprogram med beløp og periode for når man hadde tenkt å realisere de ulike prosjektene. Her fremkommer det tydelig at Hålogalandsveien var tiltenkt oppstart på slutten av planperioden, altså tidligst 2022-2023, mener Gudmundsen.

Ble langt dyrere

I handlingsprogrammet står det følgende: I siste seksårsperiode (2018-2023 red.anm.) legges det opp til å starte utbyggingen av E10/rv85 på strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Nordland og Troms.

Det er ingen nærmere presisering av oppstart. I gjeldende NTP var imidlertid kostnadene på prosjektet anslått å være 2,7 milliarder kroner. Siden har det blitt kjent at kostnadene er økt til 8,7 milliarder kroner.

I perioden 2018 til 2023 er det i handlingsprogrammet avsatt 1,6 milliarder kroner. Gudmundsen mener at denne halvfinansieringen tyder på at de rødgrønne ikke hadde tenkt til å starte opp utbyggingen de første årene.

– Høyst uvanlig

Høyre-politikeren mener det er verdt å merke seg at selv om kostnadene ved prosjektet har økt med mange milliarder, så har ikke regjeringen og samarbeidspartiene økt andelen av "annen finansiering", som blant annet innebærer bompenger. De står ifølge Gudmundsen fast på 1 milliard i bompenger, mens staten går inn med de resterende 7,7 milliardene.

– Dette er høyst uvanlig og viser den sterke prioriteringen som gjøres av dette prosjektet. Det som vanligvis er resultatet av slik stor kostnadsvekst er at prosjektet blir stykket opp og skjøvet ut i tid. Det har vi utallige eksempler på. Høyre, Frp, Venstre og Krf gjør ingen av delene, men tvert imot øker rammene og forserer igangsettingen. Det burde man kunne glede seg over tverrpolitisk, fremfor å fremme slike usannheter som Nordlund gjør i denne saken, sier Gudmundsen.

– Jobber mot oppstart i 2018

Prosjektleder for Hålogalandsveien, Reidar Johansen, sier han lar det være opp til politikerne å tolke hva som ligger i gjeldene NTP.

– Vi kan ikke forholde oss til en lekkasje, og venter på at NTP legges frem. Vi har hele tiden jobbet ut fra at det skulle være mulig å få ei oppstartsbevilling i 2018, slik at man i alle fall kan komme i gang med konkurransen til neste år. Fysisk byggestart vil vi nok ikke få til i 2018, da det tar tid å få på plass en OPS-leverandør, og denne skal gjennomføre prosjektering før de kan starte bygging, sier Johansen.

NTP behandles av Stortinget før sommerferien. Johansen håper deretter å få vedtatt reguleringsplanen for området i løpet av våren 2018.

– Om disse to brikkene faller på plass, kan vi få en stortingsproposisjon, som vi trenger, endelig behandlet første halvår 2018. Først da kan vi gå i gang med å lyse ut konkurranser og kjøre prosesser, sier Johansen.