– Jeg deler ikke Nordland fylkeskommunes syn i saken om at Coops etablering er et storhandelskonsept. Dette er en blanding av begreper som vi er nødt til å få ryddet opp i, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

– Å etablere store kjøpesentre utenfor bykjernen, er ikke heldig for sentrum, det må vi ha med oss. Men Coop Byggmiks er langt fra noe slikt, sier hun.

Næringsliv og Sortland kommune raser: Fylket sier nei til mer storhandel Både næringslivet og kommunens byråkrater er svært kritiske til fylkets vedtak om Strandskogjordet. Blir vedtaket stående kan ingen fler aktører etablere storhandelskonsepter i Sortland før etter 2027.

Lite offensiv

Ordføreren er enig med næringslivet i at byplanen er for lite offensiv hva angår handel, og sier at Sortland nå har en jobb å gjøre overfor fylket. Kommunen ønsket i utgangspunktet flere områder avsatt til handel i arbeidet med byplanen, men fylkeskommunen sa nei.

– Arbeidet med byplanen tok lang tid – og det var mange runder mellom kommunen og fylkeskommunen. To områder for storhandel utenfor sentrum var så langt man fikk fylket til å strekke seg, for å ikke få innsigelser på byplanen. Jeg mener imidlertid fylkeskommunen har tolket handelsanalysen og utviklinga i Sortland på en helt feil måte. Sortland har et mye større potensial enn det planen legger til rette for, sier Bjørkmo.

Stenger bommen

– I planene til fylkeskommunen om by- og regionsenterpolitikk står det at nordlandsbyene skal ha gode rammebetingelser for næringslivet. Da er det viktig at de også drar i den retninga, og ikke stenger bommen for videre utvikling. For det er det dette handler om – å få lov til å utvikle seg videre, mener hun.

Bjørkmo tror ikke det er så mye å gjøre med vedtaket som er fattet, hun tror heller byplanen må opp på nytt når det gjelder dette punktet.

– Vi er nødt til å møte fylkeskommunen om antall områder som er avsatt til handel. Vi skal ha første møte for å planlegge dette denne uka. Jeg vil at næringslivet i Sortland skal være tygge på at jeg jobber for at vi skal kunne legge til rette for dem, avslutter ordføreren.