I sykehustalen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kom det frem at akuttfunksjoner og fødetilbud fredes i videre drøfting av sykehustilbudet.

– Det går ikke an å holde en sykehustale uten å si noe om de utfordringene som Helse Nord nå står, i og som har preget mye av helsedebatten i det siste, sa hun ifølge VG.

Kjerkol varslet i dag at finansieringen av sykehusene skal endres. Det gir også et nytt utgangspunkt for Helse Nord.

– Vi varsler i dag betydelige endringer i finansieringsmodellen – og vil be Helse Nord gjøre ytterligere beregninger knytta til tilbudene i Narvik og Lofoten, for å kunne komme tilbake til dette allerede i revidert nasjonalbudsjett. Det vil si at akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke svekkes, sier Kjerkol.

Mer penger løser ikke utfordringene i Nord-Norge.

– Det vil fortsatt være behov for å gjøre endringer, slik at man framover kan ivareta både kvalitet og nærhet til helsetjenester, sier Kjerkol.

Regjeringen vil også opprettsholde dagens fødetilbud i planperioden. Gitt forsvarlig drift, skriver VG.

Helse Nord-styret var i forrige uke splittet i diskusjonen om å sende sykehusplan på høring. Administrerende direktør Marit Lind valgte derfor å trekke saken.

Leder i Ap i Vågan, Marit Olsen sier dette til NRK:

– Det kom overraskende på, men dette er veldig gode nyheter for Lofoten.

Ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy, der sykehuset i Lofoten ligger, sier flagget går til topps i dag.

– Dette er fantastiske nyheter. Nå går flaggene til topps i Lofoten. Dette er en seier for det folkelige engasjementet, sier han til statskanalen.