I arbeidet med regjeringens prestisjesak, kommunereformen, har fylkesmennene vært delaktig. De har vært ansvarlige for å igangsette prosessene og følge opp kommunene i arbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også bedt fylkesmennene om å komme med sitt faglige råd til ny kommunestruktur i sine fylker.

- Behov for reform

Torsdag la Fylkesmannen i Nordland frem sitt forslag. Sortlending og fylkesmann Hill-Marta Solberg sa at målet har vært gode tjenester, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati.

Nordland er det fylket i landet med flest kommuner, så mange som 44. Møre og Romsdal med nest flest kommuner har 36. 21 av Nordlands kommuner har under 2000 innbyggere.

- Prosessen som vi har vært igjennom har tydeliggjort at det er et betydelig reformbehov i Nordland, sa Solberg.

- Befolkningsutviklinga i Nordland har vært en viktig faktor i vår tilrådning. Befolkningen blir relativt sett mindre, fordi veksten her er noe mindre enn i resten av landet. Det er en utfordrende situasjon vi ønsker å snu på, fordi det blant annet gjør at vi får mindre overføringer fra staten.

- Fylket med størst reformbehov

Solberg sa at reformens målsetting ikke nås i Nordland, til tross for omfattende prosesser.

- Åtte av 44 kommuner har gjort postive vedtak om sammenslåing. Dessverre hadde ingen av dem en klar partner på andre siden av grensen. Legger vi 100 prosent frivillighet til grunn i Nordland får vi dermed ingen sammenslåing, sa Solberg.

- Det gjør meg betenkt når vi er det fylket med kanskje det største reformbehovet, sa Solberg.

Ingen sammenslåing i Vesterålen

Samtlige kommuner i Vesterålen har gjort negative vedtak om kommunesammenslåing, og motstanden har vært stor i de fleste kommuner - bortsett fra i Sortland.

Det har Solberg tatt til seg, og det ble ikke lagt frem noe forslag om sammenslåinger i Vesterålen.

Men Fylkesmannen konstaterer likevel at de minste kommunene i Vesterålen, særlig Bø og Lødingen, har et klart reformbehov, og hun anbefaler at det blir gjennomført en reformprosess i fremtida.

- I Vesterålen må vi si at det har skjedd lite i denne reformprosessen. Det ble tatt ett initiativ om naboprat fra Sortland, det mente de andre kommunene det ikke var behov for. Dette til tross for at Vesterålen kanskje er den regionen som har lengst erfaring med samarbeid i fylket.

- Kommunene er veldig ulike. Fem av dem har hatt tilbakegang i folketallet de siste 20 årene. Vi mener de minste kommunene har et reformbehov, og vi mener det må gjøres endringer i strukturen i fremtidige reformprosesser. Vi tror ikke det er over med dette, sa Solberg.

Nye kommuner i Ofoten og Lofoten

Da Fylkesmannen la frem sitt råd til ny kommunestruktur var det med følgende forslag:

- Narvik og Evenes slås sammen.

- Vestvågøy, Flakstad og Moskenes slås sammen.

- Røst, Værøy og Bodø slås sammen.

Hun ga også en klar anbefaling til flere kommuner om å ta tak i prosessen på nytt, og se på muligheten for positive vedtak før utgangen av året:

- Ballangen med Narvik

- Tysfjord med Narvik og Hamarøy (forslag om at kommunen deles i to, og fordeles mellom Narvik og Hamarøy)

- Steigen med Bodø

- Resten av kommunene i Nordland ser vi ikke er kommet langt nok til at vi tilrår kommunesammenslåing, sa Solberg.