Fylkestinget vedtok å legge ned Smines som anløpssted og redusere ruta Melbu-Fiskebøl