Selv om begge parter sto steilt på sitt i forhandlingene, tok saken en noe overraskende vending på slutten av andre dag. Da inngikk partene nemlig forlik.

Forliket, som ikke er offentlig, skal etter det VOL kjenne til, blant annet innebære at den saksøkte tar tilbake båten som han i sin tid solgte til saksøker.

– Jeg er veldig glad for å bli kvitt båten. Den er i en slik forfatning at jeg aldri ville ha brukt den mer, sier saksøker til VOL.

Saksøker legger ikke skjul på at han er glad for at saken nå er over.

–  Jeg er glad for å være ferdig med saken og unner ikke noen å oppleve noe lignende. Jeg anbefaler ingen å gå til tingretten, noe som er en stor belastning, sier han til VOL.

Sakens kjerne var at saksøker kjøpte en fritidsbåt i 2016, som tilsynelatende var i god stand. Det viste seg etter hvert at båten hadde skader da han kjøpte den og at han derfor ønsket å heve kjøpet.