Norges Taxiforbund uttalte for et par uker siden at sider som «Sjåfør Vesterålen» er et nasjonalt problem og at de kan føre til kroken på døra for taxinæringa. Drosjeeier i Sortland Taxi, Håvard Larsen (50) er enig.

– Det Atle Hagtun sier, kjenner vi oss godt igjen i. «Sjåfør Vesterålen» er en side som genererer piratvirksomhet som går ut over taxinæringa også her hos oss, sier Larsen.

Han og de andre drosjeeierne vil nå ha politiet aktivt på banen.

– Vi har prøvd tidligere å få til en dialog med politiet, men for oss virker det som om de ikke vil ta tak i det. Påstanden er at det er vanskelig å få tak i det og bevise det, men vi vet jo at dette er noe som skjer åpenlyst. I helgene kommer det biler og plukker opp folk fra taxikøa mot betaling enten kontant eller digitalt, sier han og fortsetter.

– Mange plasser i landet har de klart å få has på folk som driver med piratkjøring gjennom slike sider, men ikke her. Jusen er der for å få has på de, men viljen er slik vi ser det ikke tilstede.

Larsen sier videre at han og resten av taxinæringa er klare til å bistå og samarbeide med politiet.

– Vi vet navna på mange av de som driver aktivt å kjører mot betaling. Dette er svart arbeid. Så et samarbeid mellom oss, politiet og skatteetaten bør være mulig å få til slik at vi kan få stoppet mange av dem.

– Ikke kun negative aspekter med «Sjåfør Vesterålen» Wilfred Nordlund fylkesråd for samferdsel mener kjøringen som tilbys på sider som «Sjåfør Vesterålen» har positive og negative sider. – Dårlige holdninger

Larsen registrerte at VOL snakket med ledende politikere nasjonalt og lokalt som innrømmet at de er medlem av «Sjåfør Vesterålen». Larsen reagerer på noen av uttalelsene.

– For meg så virker uttalelsene deres noe merkelig. De er enige i at det er ulovlig, men holdningen er litt sånn at det ikke gjør noe likevel, sier Larsen og trekker spesielt frem Roar Wessel Olsens uttalelser.

– Han sa at denne piratvirksomheten kan være med på å få vekk taxikøene i helgene. Det er ei holdning jeg ikke forstår. For er det slik at når det er masse folk på byen og det er kø i bardisken at en da bare skal si det er ok at folk går og selger øl svart rett utafor døra på utestedene, spør Larsen.

Atle Hagtun i Norges Taxiforbund: – Sider som «Sjåfør Vesterålen» kan bety kroken på døra for taxinæringa Atle Hagtun i Norges Taxiforbund er kritisk til den stadige utbredelsen av sider som «Sjåfør Vesterålen» som tilbyr et rimeligere alternativ til drosjer i Vesterålen. – En trussel mot næringa

Larsen mener at denne piratvirksomheten kan være en trussel mot taxinæringa også i Vesterålen på sikt.

– Det er kanskje ikke en direkte trussel på Sortland, men ellers i Vesterålen kan det være et problem på sikt. Kjøreplikten vil alltid være der og da vil de slite når de får konkurranse på de tidspunktene de skal tjene pengene sine.

For kjøreplikten gjør at taxiene i Norge må være tilgjengelige 24 timer i døgnet 365 dager i året. De tar ned bemanningen på de stille tidspunktene i uken, men utgiftene vil alltid være der, mener Larsen.

– Vi merker jo det er blitt mindre å gjøre i helgene og det går ut over oss. Vi forstår jo at folk blir frustrerte når de må vente, men vi gjør det vi kan for å ta opp tilbudet når etterspørselen er stor. For eksempel så fikk vi under Fæsterålen inn biler fra Hadsel og Øksnes til å ta unna trykket.

– Vær bevisste

Han oppfordrer nå taxikundene til å være bevisste.

– Vær klar over at man er med å underbygge taxinæringa og faktisk bidrar til svart arbeid.

Han mener også at holdningsarbeid blant unge sjåfører kan bidra.

– Vi ser at mange av de som kjører aktivt er unge sjåfører som nettopp har fått lappen. Derfor bør kanskje kjøreskolene jobbe litt med holdningene til unge sjåfører. Straffen for å drive med piratkjøring er faktisk ganske streng. Dermed bør de kanskje læres opp litt i forkant.

VOL har forsøkt å komme i kontakt med noen av de som driver aktiv kjøring av passasjerer mot betaling i Vesterålen. Foreløpig har de ikke villet la seg intervjue anonymt.

På grunn av ferieavvikling har vi ei heller fått en kommentar fra politiet og kommer tilbake med dette over påske.