Det skriver Hadsel kommune i ei pressemelding.

VOL skrev for én uke siden om at prosjektet fikk fem millioner i støtte fra «Arktis 2023», et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune, og som skal støtte prosjekter som bygger opp under regjeringens nordområdestrategi.

Nå får de altså ytterligere millionstøtte fra Samfunnsløftet.

– Den grønne omstillingen er avgjørende for den nordnorske konkurransekraften og for at vi skal oppnå våre klimamål. Et av samarbeidsprosjektene som bemerket seg i høsten søknadsrunde var LoVe Fornybar, sier banksjef Astrid Enoksen Stenvoll i pressemeldinga.

– Et godt gjennomarbeidet prosjekt som potensielt kan ha stor betydning for Nord-Norge, og vil løse en stor samfunnsutfordring.

Testsenter på Fiskebøl

«LoVe Fornybar» har som mål å etablere et testsenter med base på Fiskebøl. Testsenteret skal legge til rette for test og utvikling av ny teknologi som utnytter bølgekraft, tidevannskraft, flytende solkraft og havvind.

– Dette er helt klart et prosjekt som vil skape verdier langt utenfor Hadsel og Vesterålen. Ikke bare har dette et potensial i utvikling av nye måter å utvinne kraft på, teste samlokalisering og ikke minst bidra til å skape et nordnorsk økosystem av teknologiutviklere, leverandører og forskningsprosjekter, sier Stenvoll i Sparebank 1 Nord-Norge.

Skryter av lokaliseringa

Fylkesråd Svein Eggesvik mener at “LoVe Fornybar” er i tråd med Nordland fylkeskommunes strategi på flere punkter.

– Et testsenter av denne kaliberen i Nord-Norge vil legge til rette og løse ut mange av våre strategier, ved å ta ord til handling, og få konkrete løsninger ut i samfunnet raskere. Den geografiske lokalisering av testsenteret i Vesterålen-Lofoten regionen er derfor særlig egnet for testing av fornybar teknologi relevant for havbruk, fiskeri og andre kystnæringer, sier Eggesvik i pressemeldinga.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg (H) synes det er gledelig at prosjektet anerkjennes av Samfunnsløftet. Foto: Elisabeth Bergquist

Ordføreren applauderer

Ordfører Kjell Børge Freiberg i Hadsel kommune applauderer for ytterligere støtte til “LoVe Fornybar”, og understreker at dette er et fellesprosjekt for hele Nord for å løse kraftutfordringene og kutte utslipp:

– Det er gledelig at prosjektet blir anerkjent av Samfunnsløftet som viktig. Vi ser nå fram til flere samtaler med offentlig finansiering og myndigheter for å se hvordan “LoVe Fornybar” kan bli en lokal akselerator for nasjonale mål og sikre ytterligere økonomisk vekst og velferd i Norge, sier Freiberg i pressemeldinga.