Han har registrert at avslaget er kommet, men har ikke rukket å behandle saken.

– Du er vel kanskje ikke overrasket?

– Nei, jeg var åpen for begge utfall, men er ikke overrasket over svaret. Vi har hatt forhåndskonferanser med kommunen der de har signalisert hva som var viktig for dem.

– Er det aktuelt å anke vedtaket.

– Dersom det er grunnlag for det kommer vi til å vurdere anke til formannskapet.

-– Hva er veien videre?

– Vi må først studere innholdet i avslaget. Så får vi komme tilbake med en uttalelse.

–Senterpartiet og Arbeiderpartiet har bedt om en orientering fra rådmannen. Har dere forhåpninger om at prosessen med å flytte elevene til høsten utsettes?

– Montesorriskolen har forhåpninger om at kommunen vil ha en reell dialog. Vi har tro på at det er mulig å få til gode løsninger.