I alle fall om vi skal tro de ferske prognosene til SSB. Demografien skal også holde seg i Blåbyen, omrent med samme fordeling mellom unge, gamle og de i midten.

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo var tirsdag kveld gledelig overrasket over tallene VOL presenterte over telefonen.

– Trenden er meget positiv for Sortlands del. En voksende kommune er alle ordføreres drøm og målsetting. Selv om vi har en bra vekst er det fint å se at flere andre kommuner i Vesterålen også har fine prognoser, sier Bjørkmo.

Vil ha flere utdanninger

Sortlandsordføreren skulle gjerne ønsket seg flere unge innbyggere. Da må universitetene på banen. Å holde på unge i 20-årene er utopisk for de fleste stedene uten et godt utdanningstilbud.

– Regionrådet har skrevet en avtale med universitetene i Tromsø og Bodø. I løpet av høsten vil jeg ta kontakt med forventninger om at det skjer noe på studiefronten i Vesterålen, sier Bjørkmo.

Vesterålen har nå tilbud om økonomistudier og helse.

– De må rette seg mer mot det Vesterålen er – fiskeri, forskning og utvikling. Kanskje det bør være noen forskningsbaserte installasjoner i regionen vår. Slikt kan rekruttere unge folk og være med på å utvikle de ressursene vi har her, foreslår Bjørkmo.

Tror på turisme

I tillegg til udanning er turisme en faktor som Bjørkmo tror vil spille positivt inn på befolkningsmassen i Vesterålen.

– Regionen må samarbeide på utdanning, men også innenfor reiseliv. Der har vi et uutviklet potensial. Da tenker jeg spesielt på flere overnattingsplasser og en skikkelig markedsføring av regionen. Vi er nå i en fase med å etablere et bedre samarbeid med Lofoten – som har lykkes bedre enn oss, sier Bjørkmo.

NB! Du finner tallene for din kommune i den interaktive grafikken øverst i saken. Prognosen for Andøy har ikke tatt hensyn til en eventuell flytting av flystasjonen på Andenes.